Mischa van Kan

Mischa van Kan disputerade i musikvetenskap år 2017 med avhandlingen Swingin’ Swedes: The Transnational Exchange of Swedish Jazz. I avhandlingen analyserade han spridningen och receptionen av svensk jazz i USA under perioden 1947-1963. Van Kans forskning har fokuserat på populärmusik och transnationalitet samt hur medier och medieformat har påverkat populärmusik och dess betydelse. Han har ett särskilt intresse för hur bilder, idéer och betydelser av musik förändras genom transnationella kontakter och rörelser samt hur musik interagerar med olika medier och teknologier. Dessa ämnen lyfter fram frågor om hur musik förhåller sig till och interagerar med idéer om nationalitet, etnicitet, genus och deras intersektionalitet.

Under sex månader är han knuten till Musikverket för att forska om jazzskivor inom Bernadotteprogrammet.