Mischa van Kan

Mischa van Kan disputerade i musikvetenskap år 2017 på avhandlingen Swingin’ Swedes: The Transnational Exchange of Swedish Jazz. I avhandlingen analyserade han spridningen och mottagningen av svensk jazz i USA under perioden 1947–1963. Van Kans forskning har fokuserat på populärmusik och transnationalitet (rörelser över landsgränser) samt hur medier och medieformat har påverkat populärmusik och dess betydelse. Han har ett särskilt intresse för hur musik interagerar med olika medier och teknologier.

I tidigare projekt har Mischa van Kan undersökt skivomslagens betydelse för jazzens förändrande status under 1950-talet. Vidare har han skrivit om kontakter mellan den svenska och tyska jazzscenen.

Just nu arbetar Mischa van Kan med projektet “Historiskt informerad ljuddesign: ett multidisciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikarv” på EMS (Elektronmusikstudion).