Dansuppdrag Svenskt visarkiv

Foto: Digitalt museum 

Utlysning av konstnärligt uppdrag: Dansa vårt arkiv!

Vill du skapa en scenföreställning som bygger på Svenskt visarkivs rika folkdanssamlingar? Vi erbjuder ersättning för repetitionstid motsvarande en månad på heltid för upp till fem personer under hösten 2022.

Arkivet för folklig dans är en rik materialsamling om den folkliga dansens kulturarv med bland annat filmdokumentation, dansbeskrivningar och litteratur. Arkivet finns sedan 2011 i Svenskt visarkiv som är en del av Statens musikverk.

Svenskt visarkivs ambition är nu att öka arkivets synlighet och relevans för dagens dansare. Detta vill vi åstadkomma genom att initiera ett projekt där Arkivet för folklig dans levandegörs i en dansföreställning. Tanken är att ge ett uppdrag till en dansgrupp att skapa en scenföreställning som bygger på material ur samlingarna och där arkivet synliggörs.

Med denna utlysning bjuder vi in dansare med inriktning på folklig dans att inkomma med projektförslag. Förslagen bedöms av Svenskt visarkiv som beslutar om vilken dansgrupp som tilldelas uppdraget. Vid beslutet utvärderas projektets genomförbarhet och konstnärliga kvaliteter samt hur väl föreställningen medverkar till att synliggöra Arkivet för folklig dans.

Läs mer och fyll i anmälan här

Ansökan ska vara inne senast den 7 juni.

Vid frågor om projektet, kontakta Anna Björk: anna.bjork@musikverket.se