Svenska Vispriset 2022 Svenskt visarkiv

Karin Strand tog emot Svenska Vispriset för Svenskt visarkiv och Ellinor Brolin mottog Masenstipendiet 

Svenskt visarkiv vann Svenska Vispriset 2022

Vi är glada och stolta över att kunna berätta att Svenskt visarkiv har tilldelats Svenska Vispriset 2022 av Riksförbundet Visan i Sverige. Det är första gången priset går till en organisation.

Juryns motivering

”Med oändlig omsorg och ett outtröttligt engagemang för visan i alla dess skiftande former har årets mottagare av Svenska Vispriset under hundratusentals timmar burit på och i sitt hjärta tagit hand om såväl bortglömda och undanskuffade som vittberömda och välmående visor. Det är en hjälpsam vispristagare där ingen fråga är för obetydlig att besvara och för en visentusiast en oumbärlig skattkammare att få ta del av.

För att man sedan 1951 ser till att bevara, samla in, forska, värna om och publicera material kring visan. Svenska Vispriset 2022 går till en verksamhet som är oerhört viktig för visan – Svenskt visarkiv.”

”Fantastiskt roligt!”

Karin Strand, chef för Svenskt visarkiv, kommenterar priset:
”Det är fantastiskt roligt, och så hedrande för oss som institution! Vi ser vår roll som en länk mellan kulturarvet och det nyskapande och detta pris är ett värmande erkännande från vissångarvärlden att vi är en viktig resurs. Jag tror att Visarkivets grundare, visdiktaren och visforskaren Ulf Peder Olrog, nu ler i sin himmel – arkiven och utövarna behöver varandra.”

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige och är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. 

Läs mer om årets prisutdelning

Skrivet av Svenskt visarkiv den 8 november, 2022
Kategorier: Nyheter, Svenskt visarkiv
Nyckelord: