" "

Ny finns ett nytt nummer av Puls ute. Svenskt visarkivs musik- och dansetnologiska tidskrift. 

Nytt nummer av Puls ute nu

Spelmännens roller, snapsvisor och digitaliserade folkmusikarkiv. Läs om det i nummer tre av Musikverket/Svenskt visarkivs musik- och dansetnologiska tidskrift Puls.

I det tredje numret av Puls ställs frågor kring olika aspekter på spelmäns och andra musikerroller i två texter. Den ena behandlar tre trendsättande spelmän från Hälsingland och Dalarna under tidigt 1900-tal som exempel på autonomisering av ett kulturfält med begrepp hämtade från Pierre Bourdieu. Den andra diskuterar hur olika roller och identiteter kan appliceras på en gotländsk dragspelsmusiker, i hans egna och andras ögon.

En artikel tar upp snapsvisesjungandets funktioner i konstruktionen av finlandssvensk identitet och etnicitet. Gästredaktörens krönika behandlar användning och tillgänglighet beträffande de i ökad utsträckning digitaliserade folkmusikarkiven i Norge. Numret innehåller också en rad recensioner, anmälningar och konferensrapporter.

Vetenskaplig tidskrift

Puls är en elektronisk vetenskaplig, fackgranskad tidskrift med bred musik- och dansetnologisk inriktning som ges ut av Svenskt visarkiv, en del av Musikverket. Tidskriften vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Ambitionen är att vara ett forum för forskning inom musik- och dansetnologi och angränsande ämnen samt en arena för aktuella diskussioner inom kulturlivet. Tidskriften innehåller artiklar på de skandinaviska språken samt engelska.

Till Puls