" "

Den samiska sångerskan Mari Boine vid ett framträdande på Riddu Riđđu festivalen i Kåfjord, Norge 2018. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen 

Konferens om musik och minoriteter 2020

Vem ansvarar för att minoriteters kulturella uttryck bevaras för framtiden? Det är en av frågorna som ska lyftas under en konferens som Svenskt visarkiv arrangerar.

22-28 juni 2020 arrangerar Svenskt visarkiv en internationell konferens i Uppsala på temat musik och minoriteter. Konferensen vänder sig till forskare och studenter inom musik- och dansvetenskap, etnologi och angränsande ämnen. Nu kan du anmäla dig till konferensen via ICTM s webbplats

Mötet arrangeras av Svenskt visarkiv/Musikverket tillsammans med Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Institutet för språk och folkminnen och Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

Konferensen är också en del av ICTM:s (International Council for Traditional Music) världsomspännande verksamhet.

Minoriteters kultur blir nationella symboler

Svenskt visarkiv står bakom ett av de tre teman som kommer att behandlas under konferensen: Minoritetsmusik som nationellt kulturarv.

Det är inte ovanligt att majoritetsbefolkningar lyfter upp minoriteters kulturuttryck som nationella symboler. Det finns många exempel på detta och ett aktuellt fall är den samiska jojken som nu föreslagits som ett svenskt bidrag till UNESCOS lista över världsminnen.

Detta kan tolkas som ett tecken på uppskattning – att majoritetskulturen ser värdet även i minoriteternas kulturarv. Andra skulle kanske tycka att det är ytterligare ett exempel på kulturell appropriering (vilket betyder att en majoritetskultur anammar delar av en minoritetskultur utan att visa tillräcklig respekt). Denna grundläggande problematik leder till flera andra relaterade frågor. Hur presenteras minoriteternas musik i statliga museer och i publikationer? Vem tar ansvar för att samla in, bevara och presentera minoriteternas musik?

I övrigt tar konferensen upp ekologiska aspekter på studiet av minoritetsmusik, och vilka metoder och perspektiv som fungerar vid studier av musik och minoriteter.