Jazzsångerskan Astrud Gilberto. Foto: Christer Landegren

Jazzsångerskan Astrud Gilberto. Foto: Christer Landegren 

Berättelser ur arkiven

Hos Svenskt visarkiv finns material som många inte känner till – från förbluffande aktuella medeltidsballader till svängiga dragspelsmelodier. Under våren 2019 lyfter vi fram en del av materialet och berättar mer om dess bakgrund och historia.

Alla föreläsningar hålls på Musik- och teaterbiblioteket, Torsgatan 19 plan 5, Stockholm. Fri entré!

Familjeheder och våld i visor

Ingrid Åkesson, forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv, berättar om
sin forskning kring brännande dagsaktuella frågor i medeltidsballader. Kan de fortfarande sjungna berättelserna om våldtäkter och hederskontroll belysa dagens verklighet och vice versa?

Torsdag 24 januari kl 18–19

Att höra jazz genom skivomslag

Svenskt visarkivs gästforskare Mischa van Kan presenterar sin forskning om hur skivomslag mellan 1947 och 1960 förändrade idén om vad en jazzskiva är, och därmed också vad jazz är. Vad säger skivomslag om musiken som det innehåller?

Torsdag 14 februari kl 18–19

En botfärdig synderskas svanesång

Svenskt visarkivs biträdande chef Karin Strand berättar om kvinnliga brottslingar i skillingtryck. Hur rapporterade man om samhällets avvikare i äldre tiders visor? Och hur förhåller sig visan till verkligheten? Berättelserna leder till en mörk del av kvinnohistorien.

Torsdag 21 mars kl 18–19

Dragspelet – älskat och föraktat

Från syndaskrynkle till lyxackordeon – nu blir det dragspelsfest! Forskningsarkivarien Wictor Johansson visar delar av Svenskt visarkivs samlingar efter mer eller mindre kända dragspelare, och berättar om instrumentet som älskats av folket men föraktats av kultureliten.

Torsdag 11 april kl 18–19

Jazzfotografiet berättar

Svenskt visarkivs forskningsarkivarie Roger Bergner berättar och visar exempel på hur jazzfotografiet har utvecklats från ren dokumentation till ett självständigt konstnärligt uttryck. Perspektivet är svenskt med internationella jämförelser, utifrån Svenskt visarkivs omfattande fotosamlingar.

Torsdag 9 maj kl 18–19

Läs mer om alla evenemang på Musikverket