Emil Sjögren (1853–1918)

I dag 1 mars var det 100 år sedan Emil Sjögren gick ur tiden. Vem var han? I en frågetävling hade det nog räckt med att svara ”svensk tonsättare”, möjligen med tillägg för hans levnadsår.

Porträtt av Emil Sjögren

Men vad är han då känd för? Ja, det ska nog erkännas att bland den svenska allmänheten finns det nog få som kan nämna någon musik av Emil Sjögren. Här finns inga hittar likt Frösöblomster, Midsommarvaka eller Förklädd Gud som har nått in i det svenska kollektiva musikmedvetandet. Visserligen finns det en ofta spelad violinsonat i e-moll, vilken inte minst i musikerkretsar har gett honom det mindre smickrande epitetet ”E-moll Sjögren”, men man skulle göra honom en stor orätt om hans musik enbart definierades efter den.

Emil Sjögren var väldigt uppskattad som tonsättare i Sverige kring sekelskiftet och några årtionden därefter. Det ryktet nådde även andra delar av Europa och inte minst Paris och Frankrike, dit han och hansfru Berta kom på regelbundna besök. Där uppfördes hans musik bland annat av musikerstjärnor som Jacques Thibaud och George Enescu. Sedan kom dock kriget och det blev slut på Frankrikebesöken. Ett par år senare, närmare bestämt 1 mars 1918 gick han ur tiden.

Tecknat porträtt av Emil Sjögren

Tiden efter 1918 passade hans lyriska stil nog inte riktigt in i ett Europa sönderslaget av krig. Dessutom gjorde kanske det faktum att hushållsmusicerandet alltmer gick över i grammofon- och radiolyssnade att hans stjärna på tonsättarhimlen dalade – Sjögren skrev ju väldigt mycket för piano.

Men Sjögrens musik har överlevt och fortsätter att framföras och spelas, uppskattad av musiker och av dem som har hittat vägen till den. Inte minst de många sångerna som är tonsättningar, av både svensk och utländsk lyrik är en stapelvara bland sångare. Därutöver finns även en riklig mängd piano- och kammarmusik.

Nej, Sjögren skrev aldrig något stort orkester- eller körverk som gjorde honom omedelbart känd för en stor allmänhet, men bland musiker, professionella såväl som hemmautövande, har hans musik alltid funnit en plats. Och visst finns det en särprägel i hans musik, en personlig ton som man skulle kunna kalla ”sjögrensk”. Just en sådan där särprägel som gör att musiken fortsätter att spelas och lyssnas till. Sjögrenkännaren Anders Edling pekar ändå på att Sjögrens musik är en underutnyttjad resurs och det vill vi på Musik- och teaterbiblioteket gärna hjälpa till att råda bot på.

Som det nationella musik- och teaterbibliotek vi är har vi det mesta i not- och bokväg om och av Emil Sjögren. Prova ett pianostycke eller läs Anders Edlings fascinerande biografi från 2009 om Sjögrens väg från fosterhemsplacerat barn till en nationellt firad tonsättare! I vår katalog hittar du detta och mycket mer. På Levande musikarvs hemsida finner du även en hel del nedladdningsbar musik, inte minst hans vackra sånger.

I skandinavismens tidevarv lästes mycket på danska och norska. Några av Sjögrens finaste sånger är tonsättningar av dansk poesi, som tillexempel till Helene Nybloms Fem dikter, op. 63. Om du har lånekort hos Musik- och teaterbiblioteket har du även tillgång till Naxos Music Library där du kan hitta de flesta inspelningarna av Sjögrens musik, till exempel sånger med Nicolai Gedda och Margareta Hallin eller Inger Lindgrens kompletta inspelningar av hans pianomusik. Välkommen till oss för att ta reda på vem Emil Sjögren är!

Tobias Danielsson

Emil Sjögrens arkiv

Arkivet efter Emil Sjögren donerades av hans fru Berta Sjögren till dåvarande Musikaliska akademiens bibliotek efter hans död. Detta skedde i omgångar från 1919 och framåt. Arkivet innehåller framförallt Emil Sjögrens egna kompositioner men det finns även en del brev och fotografier.

Under 2000-talet har även material av annan proveniens tillkommit. Musik av Emil Sjögren återfinns även i autografsamlingen.

Under vintern blev biblioteket kontaktat av en skotsk herre som av en slump hade kommit över ett antal brev till Emil och Berta Sjögren från deras bekanta i Paris. Under våren är det tänkt att dessa ska överföras från Skottland till Sverige och oss på Musik- och teaterbiblioteket. Något som både vi och vår skotske vän tyckte var det bästa för breven.

Vi på biblioteket ser fram emot att kunna tillgängliggöra dessa brev för forskare och andra intresserade inom en snar framtid! Här kommer ett litet smakprov i form av framsidan på ett brevkort adresserat till paret Sjögrens hem i Knivsta, håll till godo!

Sebastian Lindblom

Caprice Records har gett ut en digital samling av Emil Sjögrens musik.