Rapport från orkester- och blåsmusiksamlingen

Vi hoppas att det finns något hos oss för alla som spelar i en orkester eller blåsorkester – oavsett nivå. Om man klickar på avdelningen Orkester i bibliotekskatalogen får man 4546 träffar. Nu kan ju några av dessa vara enstaka partitur men huvudsakligen handlar det om stämuppsättningar för orkester, blåsorkester, jazzensemble, salongsorkester, stråkorkester, mandolinorkester o s v. Till detta tillkommer dessutom våra uppsättningar som fortfarande ligger i kortkatalogen – i skannad form kallad DigiLellky – en ”avdelning” som vi gärna vill föra över till onlinekatalogen men som fortfarande innehåller många verk. Denna rapport är dock inriktad på det du kan hitta i vår online-katalog, dvs bland de där ca 4603 stämuppsättningarna.

Våra samlingar speglar vårt biblioteks snart 250-åriga historia. Använder man sig av sökordet ”Kvinnliga tonsättare” kombinerat med ”avdelning: Orkester” får man det smått generande resultatet 58 träffar. Vi arbetar dock samvetsgrant med att dels ta fram de relativt få verk av kvinnliga tonsättare som ändå gömmer sig i våra samlingar, dels med att köpa in verk av kvinnliga tonsättare, i den mån upphovsrätten tillåter det. Exempel på svenska tonsättare är bl a Amanda Maier-Röntgen, vars fina violinkonsert nu finns tillgänglig eller Elfrida Andrées Symfoni för orgel och bleckblåsinstrument och Helena Munktells Valborgsmessoeld. Om vi går till den stora världen utanför Sveriges gränser är Amy Beachs ”Gäliska” symfoni, Cécile Chaminades Flöjtconcertino, Doreen Carwithens Suffolk suite och Ruth Crawfords Music for small orchestra exempel på andra verk med högklassig musik som kan lånas från våra samlingar.

För blåsorkester är situationen något annorlunda. Vi har fler arrangemang av populärmusik och upphovsrätten verkar inte riktigt lika strikt, åtminstone inte vad gäller vår möjlighet att köpa in nyare musik. Ett kul exempel på det sistnämnda är Julie Giroux Symfoni nr. 4 för symfonisk blåsorkester ”Bookmarks from Japan”. Materialet var så ymnigt att vår bokbindare fick använda åtskilliga timmar på att göra materialet färdigt för utlån. Nu väntar det på bara på att spelas! 

Vi ska heller inte glömma bort att vi, i den mån vi hinner, hela tiden för över orkestermaterial ”från kort till dator”. Där finns många guldkorn att vaska ur, varför t ex inte prova en flöjtkonsert av Johann Adolph Hasse eller en oboekonsert av Willem de Fesch, Christoph Graupner eller Gottfried Heinrich Stölzel? Inga verk eller tonsättare som idag är på allas läppar men ändå väl värda att utforskas.

Välkommen att höra av dig till orkester- och blåsmusiksamlingen och kom gärna med förslag på vad vi ska köpa in för att berika samlingen! Du når oss på telefon 08-51955440 tisdag – fredag mellan kl. 09.00 – 11.00 eller dygnet runt på vår e-postadress: orkester@musikverket.se. Vi hörs!