Gunnar Wennerberg 200 år

Här är gudagott att vara är väl en sång som de flesta känner till. Den har närmast blivit en del av vår allsångsrepertoar. Mindre känt är kanske att den är skriven av Gunnar Wennerberg och egentligen inte är en självständig sång utan en del av en duett i Wennerbergs mest berömda sångsamling, Gluntarne.

En tidig utgåva av Gluntarne

I år firas 200-årsjubileet av tonsättaren Gunnar Wennerberg som föddes 2 oktober 1817 i Lidköping och dog 24 augusti 1901 på Läckö kungsgård. Han gick i skola i Skara och studerade därefter i Uppsala. Efter studierna återvände han som lektor till Skara men gjorde sedan politisk karriär och var bland annat riksdagsman, ecklesiastikminister och landshövding. Nämnas kan att han under sin tid som politiker skrev under en förordning om upphörande av teatercensuren och att han verkade för kvinnans tillträde till högre akademisk undervisning. Han var också ledamot av både Svenska Akademien och Kungliga Musikaliska Akademien.

Här är gudagott att vara ingår i Glunt nummer 25, Examens-sexa på Eklundshof

Gunnar Wennerberg är numera mest känd för den tidigare nämnda Gluntarne, som utgörs av 30 duetter för baryton och bas. Dessa skrevs på 1840-talet, inspirerade av studentlivet i Uppsala. De är skrivna som dialoger mellan två studenter, Glunten och Magistern, och skrevs ursprungligen för Wennerberg själv och hans kamrat Otto Beronius som gick under smeknamnet Glunten, vilket är ett dialektalt ord för pojke. Wennerberg står för både texten och musiken och Gluntarne har ibland jämförts med Bellmans sånger när det gäller samverkan mellan ord och ton.

Hör oss Svea – Gunnar Wennerbergs egenhändigt skrivna noter

Wennerberg skrev mest för röst och piano. Solosånger, duetter, tersetter och körsånger. För soloröst och kör skrev han inte mindre än 55 sånger ur Davids psalmer, där den mest kända är Görer portarne höga. En känd manskörssång är Hör oss Svea. Han skrev också en del större verk som ett Stabat mater och ett par oratorier.

Musik- och teaterbiblioteket har förutom tryckta och digitala noter som kan sökas i katalogen även handskrivna noter av Wennerberg själv, fotografier, brev, klipp med mera, samt ett arkiv från Gunnar Wennerberg-sällskapet.

Inte bara musik och politik – han kunde baka också!

Att det i år är 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes firas med en mängd evenemang runt om i Sverige. Information om arrangemangen finns att få på www.gluntarne.se. Musik- och teaterbiblioteket bidrar genom att ställa ut material från samlingarna i bibliotekets expedition.

För den som vill lyssna på Gunnar Wennerbergs musik så finns han representerad på Naxos Music Library, åtkomlig för alla med bibliotekets lånekort, samt på Spotify.

Minneskonsert för Wennerberg med anledning av hans död 1901

Denna staty av Carl Eldh restes midsommardagen 1915 i Minneapolis, Minnesota. Statyn var en gåva till staden av Wennerberg Memorial Association och bär följande inskription:
GUNNAR WENNERBERG
Swedish poet, composer, educator and statesman
1817-1901