Strindbergsåret 2012

Musik- och teaterbiblioteket kommer att på olika sätt uppmärksamma att det i år är 100 år sedan August Strindberg gick ur tiden. Vi kommer framför allt att fokusera på Strindberg som dramatiker, men även andra aspekter av hans konstnärskap kommer att lyftas fram. Vi planerar bland annat att göra ett specialnummer av vår elektroniska bulletin Dokumenterat helt ägnat åt Strindberg!

Ett projekt som initierades i höstas är digitaliseringen av de fyra originalmanuskript till Strindbergspjäserna Pelikanen, Påsk, Kaspers Fet-Tisdag och Folkungasagan som vi har i våra samlingar. Detta gjordes i samarbete med Dramawebben, som nu har publicerat manuskripten på sin webbplats http://www.dramawebben.se/. Här finns förutom Strindbergs egna handskrifter även tryck i faksimil och bearbetningsbara texter.

De fyra manuskripten donerades till dåvarande Drottningholms teatermuseum av hovjägmästaren Helge Ax:son Johnson 1941. I dåtidens press kunde man läsa att ”samtliga äro skrivna med Strindbergs ytterst prydliga och dekorativa handstil på förstklassigt Lessebopapper” och att ”manuset till Folkungasagan är det vackraste – man skulle tro, att det varit en medeltida munk, som under åratal suttit och präntat texten inom de gröna, röda, blå, violetta och terrakottafärgade ramar, som författaren ritat upp mitt på de stora kvartssidorna”

Manuskriptet till Kaspers Fet-Tisdag, ett av Strindbergs mindre spelade verk, tycks ha använts vid åtminstone en uppsättning. I manuskriptet finns fullt av regianvisningar och andra anteckningar.

En sida ur manuskriptet till Kaspers Fet-Tisdag

En sida ur manuskriptet till Kaspers Fet-Tisdag

Manuskriptet till Pelikanen är även det fullt av anteckningar och ändringar, många gjorda av Strindberg själv.

Titelsida från manuskriptet till Pelikanen

Titelsida från manuskriptet till Pelikanen

För den som närmare vill studera Strindbergsmanuskripten rekommenderas ett besök på Dramawebben. Där finns även massor av andra intressanta pjästexter!

Marianne Seid, arkivarie
Arkiv-, raritets- och dokumentationsavdelningen

Stäm orgeln med mobilen

I artikeln ”Mobilen får orgeln att ta rätt ton” skriver Ny Teknik om hur den nya Willis-orgeln i Lomma kyrka kan stämmas med hjälp av mobilen. Tyvärr beskriver artikeln inte hur det går till i praktiken, men det framgår av denna film (ungefär 10 minuter in) att det är fråga om fjärrstyrning.

Den som stämmer befinner sig oftast inne i orgeln, och kan inte dra ut registerandragen eller spela på tangentbordet. Men med mobilappen kan stämmaren styra orgeln inifrån och låta en viss pipa ljuda, vilket underlättar en hel del, även om själva stämningen fortfarande måste skötas manuellt på plats.

Läs mer om Lomma-orgeln:

Nya teaterböcker

Vi inleder det nya året med att tipsa om några teaterböcker som nu går att låna på biblioteket. Det handlar om översiktverk som behandlar olika länder och kulturer. Bland annat American theatre – en resa genom den amerikanska teaterhistorien; en färd som tar sin början redan hos den indianska ursprungsbefolkningen och fortsätter fram till nutid.

Bild av boken Theatres of Morocco, Libya and TunisiaEn annan spännande bok är Theatres of Morrocko, Algeria and Tunisia. De gångna året har ju denna region främst förknippats med folkliga uppror och störtande av mer eller mindre despotiska regimer. Men det finns också en levande teatertradition med anor sedan lång tid tillbaka. Förhållandevis litet finns skrivet om teatern och dess förutsättningar och förhållanden i denna region av världen. En av författarna är den välkände teaterforskaren Marvin Carlson.

Teater och dramatik från Storbritannien är mindre okänd, men en intressant bok är Twentieth-century British theatre. Författaren redogör för den brittiska teatern under 1900-talet, och kopplar också samman den med samhällets demografiska, ekonomiska och politiska utveckling.

Till sist också ett tips om ett verk om indisk teater. I Encyclopaedia of Indian theatre kan vi översiktligt läsa om den indiska teatertraditionen – både om samtida dramatik och teater, men även om traditionell indisk teater och dans i form av exempelvis Kutiyattam, Teyyam och Nautanki.