Musik, liv, glädje

En ny bok om musikaliskt lärande finns nu tillgänglig i bibliotekets katalog. Vad tycker lärare på Musikhögskolan om undervisning och olika utmaningar i högre musikutbildningar? Karin Johansson, forskare i musikpedagogik vid Lunds universitet, har tagit reda på det. I boken intervjuar hon tolv musiker och lärare på Musikhögskolan i Malmö. Gemensamt för alla är glädjen de känner för sina uppgifter som musiker och pedagoger. Lärandet och skapandet hör ihop och kreativiteten utvecklas hela tiden…