Olga Nikolaeva är fil. doktor i konst- och bildvetenskap. Hennes forskningsintresse ligger främst inom performancestudier, scenografi, mediekonst och installationskonst. I sin doktorsavhandling undersökte hon audiovisualitet och materiella förhållanden i livemusikföreställningar med fokus på kroppar, skärmar, skärmbilder och ljud.

Sedan september 2020 arbetar Olga med ett internationellt postdoktoralt forskningsprojekt vid Musikverket och Aleksanteri Institute, Helsingfors Universitet. I projektet undersöker Olga traumats scenografi i verk av kvinnliga regissörer och scenkonstnärer i samtida ryska teater.