Mathias Boström

Mathias Boström. Foto: Eric Hammarström.Mathias Boström is a research archivist in charge of the audio-visual collections at Musik- och teaterbiblioteket and Svenskt visarkiv. 

Educated as a researcher in the Department of Musicology at Uppsala University, Boström’s research focuses on the history of folk music documentation and media history, preferably early sound recordings. 

Publications

“The phonogram archive of the Stockholm Ethnographic Museum (1909–1930). Another chapter in the history of ethnographic cylinder recordings.” In Fontes artes musicae 50, 1 (2003), pp. 22–35.

“De svårfångade koralerna. Förutsättningar för uppteckning, inspelning och utgivning av folkliga koraler 1929–45.” I Boström, Mathias et al (red.), “Gamla psalmmelodier. En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. p. 79–103. Stockholm 2004 (Svenskt visarkiv). Order via Svenskt visarkiv.

“Den falske kungen i den sanna återgivningen. Fonograf som utställningsattraktion kring 1900.” In Ekström, Anders, Solveig Jülich & Pelle Snickars (red.): 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen. p. 197–228. Stockholm 2006 (Statens ljud- och bildarkiv).

“Contextualising Yngve Laurell’s Australian collections, 1910–1911.” William B. McGregor (red.), Encountering Aboriginal languages: studies in the history of Australian linguistics. pp. 147–162. Canberra 2008 (Pacific Linguistics).

“100 år med Folkmusikkommissionen: översikt och vägledning. ” I Boström, Mathias et al (red.): Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008. p. 13–38. Stockholm 2010 (Nordiska museet). Order via Svenskt visarkiv.

“Creating Audiences, Making Participants: The Cylinder Phonograph in Ethnographic Fieldwork.” In Ekström, Anders et al (red.), History of participatory media: politics and publics, 1750-2000. pp. 49–62. New York 2011 (Routledge).