Sångarporträtt: Martin Martinsson, Orust

Detta album ingår i serien Sångarporträtt/Spelmansporträtt med traditionsinspelningar från Svenskt visarkiv, och innehåller mer än 40 olika visor och trallar.

Martin Martinsson är en av de personligheter som lämnat flest visor till Svenskt visarkiv. Visor som han för det mesta sjöng direkt ur minnet. Det är långa berättande ballader, korta ”stubbar” som man sjöng för barnen, vallvisor, sjömansvisor, nidvisor men även mer litterära visor som Tegnérs Fritiofs saga och Bellmans mest kända alster.
Den sammanställning av det inspelade materialet som presenteras här speglar i första hand en repertoar knuten till Martinssons person och hans familj. Men samtidigt möter vi en lokal musikmiljö, det som sjöngs och spelades på Orust innan radio, grammofon och TV tog över som underhållning.
Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Je satte mej ut på ronsestang Musik: Traditional

  • 2.
   Skata hu sitter på lagårdstak Musik: Traditional

  • 3.
   En gång där en källa flöt Musik: Traditional

  • 4.
   Prästen tog si store bok Musik: Traditional

  • 5.
   Naveröd hölinger Musik: Traditional

  • 6.
   Den som uppå Brattås ska bu Musik: Traditional

  • 7.
   Var har du varit så länge - Den lillas testamente Musik: Traditional

  • 8.
   Om alla höga bergen - Vedergällningen Musik: Traditional

  • 9.
   Je hade en son å han hette Jon Musik: Traditional

  • 10.
   Nu är den förste friarn kommen Musik: Traditional

  • 11.
   Je ska synge e granne visa Musik: Traditional

  • 12.
   Gubben och käringa skulle gå vall Musik: Traditional

  • 13.
   Den lille pilten på kvärnebacken Musik: Traditional

  • 14.
   De lekte gulltavel - Axel och Valborg Musik: Traditional

  • 15.
   Herr Peder han drömde - Göta kämpavisa Musik: G. Eurelius/Dahlstjerna

  • 16.
   Kung Ring han satt i högbänk - Fritiof kommer till kung Ring Musik: Esaias Tegnér

  • 17.
   Grötlåt efter Wingen Musik: Traditional

  • 18.
   Vart ska vi fara Musik: Traditional

  • 19.
   Ro ro till fiskeskär - Lille Lasse lå å gråt - Vyssan lull koke gryta full Musik: Traditional

  • 20.
   Vad ska vi göra med de blanka gevär Musik: Traditional

  • 21.
   Räknarn efter Tuven Musik: Traditional

  • 22.
   Halling efter Tuven Musik: Traditional

  • 23.
   Polkett efter Wingen Musik: Traditional

  • 24.
   Fanteguten Musik: Traditional

  • 25.
   De va fir å tjuge käringer Musik: Traditional

  • 26.
   Mina getter, mina getabockar Musik: Traditional

  • 27.
   Ding dang klocka sang Musik: Traditional

  • 28.
   By by barna Musik: Traditional

  • 29.
   Borgelns polska Musik: Traditional

  • 30.
   Lübeckare efter Josef Pettersson Musik: Traditional

  • 31.
   Vals efter Josef Pettersson Musik: Traditional

  • 32.
   En lantman han plöjer (sjömansvisa) Musik: Traditional

  • 33.
   Kom gossar, så ska ni få höra (sjömansvisa) Musik: Traditional

  • 34.
   Nå dom je mötte (bröllopsvisa från Stångenäs) Musik: Christen Olsson

  • 35.
   Vals efter Andreas i Kalvhagen Musik: Traditional

  • 36.
   Kryddsaltarns vals Musik: Traditional

  • 37.
   Liten pilt på berget satt Musik: Traditional

  • 38.
   Först kommer Sobelin Musik: Traditional

  • 39.
   Ja dagar komma å dagar gå Musik: Traditional

  • 40.
   Stor Olas Maja Musik: Traditional

  • 41.
   Borrarvisa (med kommentar) Musik: Traditional

  • 42.
   Lübeckare efter Fiskebäcken Musik: Traditional

  • 43.
   Mazurkalin efter Tuven Musik: Traditional

  • 44.
   God dag min vackra flicka Musik: Traditional

  • 45.
   Rop vid sjösättning Musik: Traditional

  • 46.
   Tuvens vals Musik: Traditional

 • Total speltid
Digital // CAP 60003 // Sångarporträtt // Folk //