Göran Månsson & Friends – Ol’Jansa

Göran Månsson, Emma Ek Ahlberg, Patrik Källström, Karin Nakagawa, Martin von Schmalensee, Olof Jönsson

Olof JönssonOl’Jansa – från Överberg i Härjedalen, kunde nog inte i sin vildaste fantasi föreställa sig hur hans låtar och flöjtspel skulle komma att spridas och användas. Han var som många andra folkliga flöjtspelare ingen estradspelman utan använde sitt instrument mest för sitt eget nöjes skull. Men vid tre olika tillfällen mellan 1935 och 1951 spelades han in av Landsmålsarkivet och Radiotjänst. Uppenbarligen såg man i Olof Jönsson och hans musicerande en spännande och kanske till och med lite exotisk företeelse i svensk folkmusik, en kvarleva från en svunnen tid som kändes allt avlägsnare i det moderna Sverige.

Efter Olofs död 1953 föll flöjten under några decennier i glömska. Men idag finns ett hundratal aktiva utövare i Sverige och utomlands. Instrumenttillverkningen har förändrats med nya och effektivare verktyg, de musikaliska förebilderna är skickligare och, inte minst, nya medier och musikvanor har förändrat våra musikaliska erfarenheter.

I denna tid av snabb förändring har Olof Jönsson och hans låtar blivit ett nålsöga för en levande tradition. Det är just hans låtar i växelverkan med förändring och förnyelse som gör att denna tradition lever och har hälsan.


I händerna på Göran Månsson & Co stavas denna förnyelse som frihet, frihet att tolka Olof Jönssons melodier på ett sätt som lyfter fram kärnan – embryot – i varje enskild låt, och ger uttryck för just det.

Därför betonar de t.ex. arbetskänslan i Rallarmarschen. Lyssna noga och du hör rallarnas arbetssång, den enkla tonslinga de sjunger om och om igen med fast takt när de lägger räls, meter för meter, mil efter mil, och binder samman världen med obändig kraft. Härjedalen knyter an till den tidlösa resan som just blivit möjlig, den som går från landskap till landskap men också knyter samman nu med då. Grannen bankar är kort och gott ett euforiskt jam. Tänk Aristocats frisläppta musikanter som får golvet att rasa ner, våning efter våning, utan att de låter sig hejdas. Spelglädje!

När det gäller valet av instrument har Göran Månsson & Co varit lika fria. I centrum står, naturligtvis, flöjterna; härjedalspipan, månmarkapipan, offerdalspipan… Men här finns också fiol, tramporgel, gitarr, kontrabas, slagverk, och sist men inte minst den 25-strängade koton som färdats hela vägen från Japan. Tillsammans skapar denna samling instrument en klangbild som med gnistrande toner sträcker sig över hela spektrumet.

Men än viktigare är musikerna. Det är de som med sin öppenhet och frihet från fördomar och fastfrusna normer förstår att använda instrumenten rätt. Kanske är det inte heller helt viktigt vad de spelar utan hur de spelar. Här spelar var och en på sitt sätt. Precis som spelmän gjort i alla tider.

Göran Månsson: Härjedalspipa, månmarkapipa, offerdalspipa, flauto d’amore, subkontrabasblockflöjt, slagverk
Emma Ek Ahlberg: Fiol, tramporgel
Patrik Källström: Tramporgel, fiol, melodica
Karin Nakagawa: Koto
Martin von Schmalensee: Kontrabas, gitarr, elbas, slagverk
Olof Jönsson (spår 3 & 13): Härjedalspipa (dokumentära inspelningar från Svenskt Visarkiv)

Inspelat i Nevo Studios, Sundsvall, 13-15 feb och 6-8 mar 2017.
Tekniker och producent: Martin von Schmalensee
Master: Björn Engelmann, Cutting Room
Texter: Dan Lundberg & Johan Scherwin
Översättningar: Erik Hamrefors
Konstverk ”Ol’Jansa in tree”: Karin Nakagawa
Foto och omslag: Per Helander

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Rallarmarsch Musik: Olof Jönsson

  • 2.
   Från Haverö till Yokohama Musik: Jonk Jonas Persson

  • 3.
   Linus på linjen Musik: Olof Jönsson

  • 4.
   Grannen bankar Musik: Olof Jönsson

  • 5.
   Andlig visa Musik: Olof Jönsson

  • 6.
   Träpipvalsen Musik: Olof Jönsson/Jonas Jönsson

  • 7.
   Hemlängtan Musik: Olof Jönsson

  • 8.
   Härjedalen Musik: Olof Jönsson

  • 9.
   Hör du flicka på ett enda ord Musik: Olof Jönsson

  • 10.
   Brudmarsch Musik: Jonk Jonas Persson

  • 11.
   Al's Car Musik: Olof Jönsson

  • 12.
   Bosk Musik: Olof Jönsson

  • 13.
   Daggen går rätt upp å ner Musik: Olof Jönsson

 • Total speltid
CD/Digital // CAP 21899 // Folk/World // Releasedatum: 20 oktober, 2017