Sångarporträtt: Dansar Edvard Jonsson, Malung

Dansar Edvard Jonsson från Malung (1893-1976), en av de stora förebilderna bland äldre folkliga vissångare, finns nu äntligen tillgänglig i helfigur. Hans särpräglade sångstil och djupa inlevelse i visorna har inspirerat många sångare och bidragit till att skapa nutida stilideal.

Enstaka visor och lockrop med Dansar Edvard finns med på flera olika tidigare skivutgåvor, men här finns nu för första gången ett samlingsalbum helt ägnat åt honom och som speglar hela hans inspelade visrepertoar. Albumet är nummer två i Svenskt visarkivs serie Sångarporträtt med traditionsinspelningar. Här finns tidigare outgivna inspelningar även från andra arkiv och från privatpersoner.

Dansar Edvard sjöng många slags visor: gamla visor från fäbodmiljön liksom populära sånger från tidigt 1900-tal, flera långa, berättande visor men också korta fragment som han flätade in i sitt berättande. Han kunde också locka på djuren och trivdes bäst på fäbodvallen. På några spår berättar han om sig själv och om visorna.

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   I min ungdom det roar mig att sjunga Musik: Traditional

  • 2.
   Av hjärtat jag dig älskar Musik: Traditional

  • 3.
   I året artonhundra (Alfred och Alfhilda) Musik: Traditional

  • 4.
   Lilla Hanna (Lilla vackra Anna) Musik: Traditional

  • 5.
   En midsommarafton Musik: Traditional

  • 6.
   Lloyd-visan Musik: Traditional

  • 7.
   I Västerdalbygden finnes (Örsåsvisan) Musik: Traditional

  • 8.
   Hej hopp i tak Musik: Traditional

  • 9.
   Men går vi bort till Nilla Musik: Traditional

  • 10.
   O sommartid så skön och kär (Vallflickans sommansång) Musik: Traditional

  • 11.
   Om en spelman som tagit ut en melodi ur Skinnarebygd Musik: Traditional

  • 12.
   Ty kärlekens tvång Musik: Traditional

  • 13.
   Ô än ä e muli, ô än e ä klart (Malungsvisan) Musik: Traditional

  • 14.
   Min fröjd är din (1) Musik: Traditional

  • 15.
   I buom Musik: Traditional

  • 16.
   Vi ska ro nol å öst Musik: Traditional

  • 17.
   Säll å löckli' Musik: Traditional

  • 18.
   Tänk om i kund' beskriva Musik: Traditional

  • 19.
   Vad är det bästa Musik: Traditional

  • 20.
   Min ära är förskjuten Musik: Traditional

  • 21.
   Om att stjäla rovor Musik: Traditional

  • 22.
   Nu ska vi ut å stjäl rover (Bufärdsmarsch) Musik: Traditional

  • 23.
   Farväl, i sången vill jag minnas dig Musik: Traditional

  • 24.
   O tysta ensamhet Musik: Traditional

  • 25.
   Det växte två liljor Musik: Traditional

  • 26.
   Ro, ro till fiskeskär Musik: Traditional

  • 27.
   Kråkan satt på ladutak Musik: Traditional

  • 28.
   Om än jag än reste Musik: Traditional

  • 29.
   Trött av resans mödor och besvär Musik: Traditional

  • 30.
   Vi sålde våra hemman Musik: Traditional

  • 31.
   På Roines strand Musik: Traditional

  • 32.
   Personalia, sysselsättning, musicerande på fäboden och hemma

  • 33.
   Har ni mera pengar Musik: Traditional

  • 34.
   Om Svart-Anders som dansade halling på en bjudningsdans Musik: Traditional

  • 35.
   Lockrop på kor, getter och får (1) Musik: Traditional

  • 36.
   Lockrop på kor, getter och får (2) Musik: Traditional

  • 37.
   Den signade dag Musik: Traditional

  • 38.
   Min fröjd är din (2) Musik: Traditional

  • 39.
   Det gingo två jungfrur Musik: Traditional

  • 40.
   Ja hör du Karin Musik: Traditional

  • 41.
   Stor sak fast världen hatar mig Musik: Traditional

  • 42.
   Det växte upp en lilja i gröndalen Musik: Traditional

  • 43.
   Älvsborgsvisan Musik: Traditional

  • 44.
   Och jungfrun hon vandrar (Slåttervisa) Musik: Traditional

  • 45.
   Om jag mig kläder Musik: Traditional

  • 46.
   Kvällen stundar Musik: Traditional

 • Total speltid
Digital // CAP 60005 // Folk //