Caprice Music

Nyutgåvor, historisk dokumentation, kompositörsporträtt, samlingar och upplagor från Statens musikverks samlingar, samt återutgåvor från Caprice Musics 50 år gamla backkatalog. Klassisk och samtida konstmusik, elektroakustisk musik och jazz, folk- och världsmusik, pop och musik för barn.