Caprice Music

Nyutgåvor, historisk dokumentation, kompositörsporträtt, samlingar och upplagor från Statens musikverks samlingar, samt återutgåvor från Caprice Musics 50-åriga backkatalog. Klassisk och samtida konstmusik, elektroakustisk musik och jazz, folk- och världsmusik, pop och musik för barn.