Christina Andersson sjunger Bulat Okudzjava och Bertolt Brecht

Christina Andersson, Cecilia Peijel, Jan Kling, Karin Öhman, Björn Borg, Ulf Söderholm, Anders Lindgren, Björn Eriksson, Håkan Molander, Per Johansson, John Kongshaug, Jean Billgren

Christina Andersson är skådespelare och har haft engagemang bland annat på Dramaten, dit Alf Sjöberg tog henne 1975. Hon är kanske mest känd som vissångare och skivdebuterade 1978 med detta album, där hon tolkar fyra visor av Bertolt Brecht och tolv visor av den ryske författaren och visdiktaren Bulat Okudzjava. Jean Billgren står för de musikaliska arrangemangen. Okudzjavas texter har översatts av Hans Björkegren.

Författaren och dramatikern Bertolt Brecht (1898-1956) är välbekant för den svenska publiken och flera av hans sånger har blivit klassiker, i tonsättningar av Kurt Weill och senare av Hanns Eisler. Christina Andersson har själv spelat Polly i Tolvskillingsoperan och på sin skivdebut framför hon bland annat Sjörövar-Jenny.

Bulat Okudzjava (1924-1997) är mer okänd i Sverige, men var stor i sitt hemland Sovjetunionen och blev känd i hela Östeuropa. När han började sätta musik till sina dikter blev han snabbt populär och sångerna spreds på privata vägar, långt innan han fick spela offentligt och också blev inspelad på skiva i hemlandet. Formellt är Brecht och Okudzjava olika, men har ändå mycket gemensamt: vardagsnärhet, allmängiltighet, omutlighet och socialt patos.

Okudzjava avled under ett besök i Paris 1997, 73 år gammal. Han var i sina visor en viktig uttolkare av sin generations erfarenheter, utan att vara patriotiskt svulstig, vilket Staffan Skott framhöll i sin runa i Dagens Nyheter. Det är den lilla människans hjälplöshet och utsatthet som han diktar om. Christina Andersson framför fortfarande hans visor, både i Sverige och i Ryssland.

Inspelat i Europafilm Studio 3, maj 1978
Producent: Gunilla Sandberg Saulesco
Redaktör: Suzanne Öhman-Sundén
Omslagsfoto: Jan de Laval

Övriga musiker:
Gitarr: Cecilia Peijel
Klarinett, saxofon: Jan Kling
Flöjt: Karin Öhman
Trumpet: Björn Borg
Slagverk: Ulf Söderholm
Violin: Anders Lindgren
Viola: Björn Eriksson
Cello: Håkan Molander
Kontrabas: Per Johansson
Banjo, gitarr, mandolin: John Kongshaug
Piano, harmonium: Jean Billgren

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Sången om mitt liv Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 2.
   Sången om Moldau Musik: Bertolt Brecht/Hanns Eisler/Jean Billgren

  • 3.
   Visan om papperssoldaten Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 4.
   Visan om soldatstövlarna Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 5.
   Sjörövar-Jenny Musik: Bertolt Brecht/Kurt Weill//Jean Billgren

  • 6.
   Tupparna Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 7.
   Georgisk visa Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 8.
   Den sista trådbussen Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 9.
   Dumskallevisan Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 10.
   Farväl ynglingar Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 11.
   Det ondas mask Musik: Bertolt Brecht/Hanns Eisler/Jean Billgren

  • 12.
   Svarte Katt Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 13.
   François Villon Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 14.
   Surabaya-Johnny Musik: Bertolt Brecht/Kurt Weill//Jean Billgren

  • 15.
   Sången om den blå ballongen Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

  • 16.
   Visan om den öppna dörren Musik: Bulat Okudzvaja/Jean Billgren

 • Total speltid
Digital // CAP 21897 // Pop // Releasedatum: 11 november, 2016