Vi dokumenterar kulturlivet i coronakrisen

Coronaviruset covid-19 påverkar alla delar av samhället. Nu samlar vi in erfarenheter från kulturlivet i coronakrisen.

Hur många föreställningar ställdes in? Vad tänkte en frilansande musiker om tiden efter corona? Svenskt visarkiv, Musik- och teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet kommer under coronakrisen att samla in dokumentation om hur kulturlivet påverkas. Det insamlade materialet arkiveras och kommer att finnas tillgängligt för forskning. 

Musiklivets reflektioner

Svenskt visarkiv fokuserar på reflektioner och tankar från enskilda aktörer i hela musiklivet – från publiken till musiker till arrangörer. Hur man som individ tänker och känner, påverkas ekonomiskt och hur samhällets insatser och stöd påverkar ens verksamhet.

– Vi befinner oss nu i en extrem tid, som inte bara innebär förändringar här och nu utan antagligen också i framtiden. För oss på Svenskt visarkiv känns det väldigt angeläget att samla in erfarenheter av det som händer nu och spara åt eftervärlden, säger Musikverkets forskningsarkivarie Sverker Hyltén-Cavallius.

Materialet samlas in genom en enkät där de som vill bidra kan berätta fritt om sina erfarenheter.

Svara på enkäten här.

Föreställningar som inte blev av

Musik- och teaterbiblioteket tar tillsammans med Scenkonstmuseet ett större grepp om kulturlivet i stort. Vilka föreställningar ställdes in? Vad händer med scener som står tomma? Genom insamlade videoklipp hoppas de kunna skapa en bild av krisen för framtiden att se tillbaka på.

Läs mer om Scenkonstmuseet och Musik- och teaterbibliotekets insamling.