Wictor Johansson är forskningsarkivarie med ansvar för de audiovisuella samlingarna. Foto: Jonas André

Wictor Johansson är forskningsarkivarie med ansvar för de audiovisuella samlingarna. Foto: Jonas André 

”Vi bevarar material för all framtid”

Forskare, journalister, författare, musiker och privatpersoner – det är många som är intresserade av Musikverkets samlingar. Wictor Johansson är forskningsarkivarie och ansvarar för samlingarna med ljud och rörlig bild.

Svenskt visarkiv hos Musikverket arbetar flera forskningsarkivarier. De ser till att kulturarvsmaterialet i samlingarna tas om hand på rätt sätt – registreras, förvaras och tillgängliggörs. De bidrar också med stor ämneskompetens inom Svenskt visarkivs genrer. Forskningsarkivarierna hjälps också åt att bemanna besöksexpeditionen dit besökare är välkomna för att ta del av Visarkivets material.

Wictor Johansson är en av forskningsarkivarierna på Svenskt visarkiv.

— Jag ansvarar framförallt för de audiovisuella samlingarna, alltså inspelat och filmat material, och för våra person- och organisationsarkiv. Mina specialområden är framförallt instrumental folkmusik, dragspelsmusik och äldre populärmusik.

Svenskt visarkiv har stora samlingar av inspelat material. Samlingen består av mer än 50 000 inspelningar och speglar utvecklingen av musik och dans från början av 1900-talet till i dag.

Tillgängliggör kulturarvet

Wictor Johansson får regelbundet frågor från allmänheten som rör hans specialgenrer och en stor del av arbetet består av att besvara dem och tillhandahålla sådant material. Intresset för materialet är alltså stort och en viktig del av Visarkivets arbete är att göra samlingarna mer tillgängliga för alla. Stora delar är numera sökbara och äldre inspelningar med fri upphovsrätt kan man lyssna på online.

— Vi bevarar material för all framtid och att det som kanske verkar ointressant idag ändå kan ha ett intresse i framtiden. Samtidigt är det ju så att om vi inte talar om vad vi har i samlingarna kommer ingen att använda det. Därför försöker vi i största möjliga mån tillgängliggöra vårt material via webben.

En del av de förfrågningar som Wictor Johansson tar emot är från forskare, framför allt inom musikvetenskap och musiketnologi. Andra som hör av sig med frågor om materialet är författare, journalister och släktforskare. Många musiker hör också av sig när de söker ny repertoar eller vill fördjupa sig om någon särskild musiker eller genre. Men den mest frekventa besökaren är någon helt annan.

— De allra vanligaste besökarna är nog privatpersoner som glömt bort texten till någon visa som en äldre släkting sjungit och undrar om vi kan hitta den i samlingarna. Det kan vi för det mesta, men inte alltid.

Använt och efterfrågat material

Wictor och de andra arkivarierna på Musikverket jobbar ofta i skym undan men gör ett viktigt jobb. Materialet bevaras för all framtid – gjorde det inte det skulle en del av vårt gemensamma kulturarv gå förlorat.

— Mycket av det vi samlar in och hanterar kanske kan uppfattas som obetydligt, obskyrt och ointressant för folk i allmänhet. Samtidigt är vårt material väl använt och efterfrågat, och indirekt är det tusentals människor som tar del av våra samlingar. Det kan handla om en ljudinspelning som används i en teaterföreställning, en fotosamling som används för att göra tidstrogen rekvisita till en SVT-produktion eller samling med tidningsklipp som används som källmaterial till en biografi över en folkkär vissångare. För att ta några exempel.

Läs mer om Svenskt visarkivs ljudsamlingar