Svenskt visarkiv vill veta mer om hur musik används i vardagen.

Svenskt visarkiv vill veta mer om hur musik används i vardagen. 

Sjunger du i duschen?

I duschen, i bilen, i hissen eller när du städar kanske? Svenskt visarkiv undrar när du sjunger i vardagen.

Många av oss musicerar lite för oss själva utan att vi kanske ens tänker på det. Hur många nynnar inte med i en låt på bilradion ibland eller skränar för full hals dolda av damsugarens brummande?

Genom att svara på en enkät från Svenskt visarkiv kan du berätta hur du tar ton i vardagen. Materialet kommer att arkiveras hos Visarkivets och kan därmed användas i forskning. Genom att delta i undersökningen bidrar du med viktiga pusselbitar för att förstå hur vi använder musik i våra liv. Enkäten kan fyllas i anonymt.

Svara på enkäten