Samlingar

Musikverkets verksamheter har stora samlingar inom musik, teater och dans. Läs mer om de olika samlingarna! 

Scenkonstmuseet

Scenkonstmuseets samling har byggts upp under mer än 100 år och innehåller nära 50 000 objekt med anknytning till scenkonst i Sverige. Här finns bland annat instrument från tidigt 1600-tal till nutid, scenografimodeller, kostymer, bildkonst och marionetter.

Läs mer om Scenkonstmuseets samlingar

Musik- och teaterbiblioteket

Musik- och teaterbiblioteket har en 250-årig historia och samlingarna går tillbaka till 1700-talet. Där finns rika samlingar av äldre tryck (1600–1800-tal) och handskrifter, bland annat flertalet betydande svenska tonsättares originalmanuskript. Biblioteket har också stora fotosamlingar med fotografier från hela den fotohistoriska epoken av personer inom musik, teater och dans. 

Läs mer om Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Svenskt visarkiv

Svenskt visarkiv har sedan starten för 50 år sedan har gjort fältinspelningar av lokala vistraditioner i hela Sverige. Inspelningarna bevaras för framtiden och används i dag för forskning. Svenskt visarkiv har även arkivmaterial i form av fotografier, person- och organisationsarkiv, handskrifter och skillingtryck inom genrerna folkliga och andra äldre visor, dans, spelmansmusik, äldre populärmusik, svensk jazz och dans.

Läs mer om Svenskt visarkivs samlingar

Skrivet av Musikverket den 2 oktober, 2019
Kategorier:
Nyckelord: