Carl Jularbo

Carl Jularbo 

Hjälp oss samla Jularbominnen

I samarbete med forskningsprojektet Calle Jularbo och Gammeldansen som bedrivs av forskare vid Stockholms universitet och Högskolan Dalarna efterfrågar Svenskt visarkiv nu minnen av dragspelskungen Carl Jularbo.

Även om det är nästan sextio år sedan Jularbo gick ur tiden så lever hans namn kvar som symbol för allt från gammeldans och populärmusik till folkhemmet. Men hur minns vi egentligen hans musik, hans person och de scener som han uppträdde på?

I det här uppropet riktar vi oss till alla som har någon som helst relation till Jularbo; från dig som själv sett honom spela eller dansat till hans musik, till dig som hört andra berätta om honom, hört honom på skiva eller läst om honom i en tidning. Genom att svara bidrar du både till pågående forskning och till Svenskt visarkivs samlingar.

Här kan du svara på enkäten och dela med dig av dina Jularbominnen

Läs mer om projektet här:
Calle Jularbo – Högskolan Dalarna (du.se)