Nyförvärv musiklitteratur

Några nya böcker i våra samlingar, bland annat några avhandlingar:
”Sang an Aegir” : nordische Mythen um 1900 / herausgegeben von Katja Schulz, Florian Heesch (Universitätsverlag Winter, 2009) Här ingår ett kapitel om Stenhammars opera Tirfing. Se vidare i Svensk musikhistorisk bibliografi

Bardoux Lovén, Cécile. Karl-Birger Blomdahl et Ingvar Lidholm : enjeux mélodiques, tonals et organiques des années 1940 / Cécile Bardoux Lovén (Stockholms universitet, 2013)

Sjökvist, Peter. The music theory of Harald Vallerius : three dissertations from 17th-century Sweden / Peter Sjökvist (Acta Universitatis Upsaliensis, 2012)

Högberg, Fredrik. iOPERA : det virtuella operahuset / Fredrik Högberg (Luleå tekniska universitet, 2012)

Andersson, Anders-Petter. Interaktiv musikkomposition / Anders-Petter Andersson (Göteborgs universitet, 2012)

Bjälesjö, Jonas. Rock’n’roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap / Jonas Bjälesjö (Lunds universitet ; Hammarlin bokförlag, 2013)