Bakgrund

Forskningen inom Musikverket bygger på traditioner från de verksamheter i Musikverket som arbetar med kulturarv – Scenkonstmuseet, Musik- och teaterbiblioteket och Svenskt visarkiv.

Scenkonstmuseet har en lång forskningstradition. Dåvarande Musikhistoriska museet blev redan i början av 1900-talet ett viktigt centrum för den organologiska forskningen (forskning om musikinstrument) genom sina omfattande samlingar och nådde en internationell position inom området. Teatermuseets scenografi- och kostymsamlingar är sedan länge en guldgruva för teatervetenskapen och ingår i Scenkonstmuseet sedan 2010. Läs mer om Scenkonstmuseets historia.

Musik- och teaterbiblioteket, tidigare Statens musikbibliotek, var ursprungligen Kungliga Musikaliska Akademiens bibliotek. Dess samlingar och arkivbestånd går tillbaka till 1770-talet. Biblioteket har haft en grundläggande betydelse för musikvetenskapens utveckling i Sverige. Mer om Musik- och teaterbibliotekets historia.

Svenskt visarkiv har sedan grundandet 1951 varit ett centrum för den musiketnologiska forskningen i Sverige. Arbetet fokuserar på musik i relation till människor och samhälle. Verksamheten sträcker sig också utanför Sveriges gränser genom samarbete med utländska institutioner inom musiketnologi, folkmusik och jazz. Svenskt visarkiv samarbetar också med ljudarkiv, folklivsarkiv och universitet i Norden och andra delar av världen. Läs mer om Svenskt visarkiv.