Kontakta Musikverket

Adresser, telefon och öppettider

Telefon, växel
08-519 554 00

Registrator
Telefontid: kl 9-15

registrator@musikverket.se
08-519 554 80

Adress
Box 16326
103 26 Stockholm

Besöksadress
Torsgatan 21, Stockholm (Hitta hit)
T-bana/buss till S:t Eriksplan (Sök resa på SL)

Fakturaadress
Statens musikverk
FE 908
833 84 Strömsund 

Budadress
Lokstallsgatan 9

Myndighetschef

Generaldirektör
Stina Westerberg
08-519 554 76
stina.westerberg@musikverket.se

Head of Development
Patrik Malmunger

08-519 567 19
patrik.malmunger@musikverket.se

GD-assistent
Marika Johansson
08-519 554 85
marika.johansson@musikverket.se

 

Ledningsgrupp

Generaldirektör
Stina Westerberg
08-519 554 76
stina.westerberg@musikverket.se

Administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10
gerhard.kunosson@musikverket.se

Kommunikationschef
Eva Andersson
08-519 554 61, 076-723 27 91
eva.andersson@musikverket.se

Chef musikplattformen
Jonas Burman
08-519 567 08
jonas.burman@musikverket.se

Överbibliotekarie/Arkivchef
Dan Lundberg
08-519 554 04
dan.lundberg@musikverket.se

Chef Scenkonstmuseet
Daniel Wetterskog
08-519 567 18
daniel.wetterskog@musikverket.se

Chef Elektronmusikstudion
Mats Lindström
08-556 088 55
mats.lindstrom@musikverket.se

Administration

Administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10
gerhard.kunosson@musikverket.se

Ekonomichef
Meit Nordling
08-519 554 07
meit.nordling@musikverket.se

Ekonomihandläggare
Bo Nordenfelt
08-519 554 03
bo.nordenfelt@musikverket.se

Verksamhetscontroller/Verksarkivarie
Pia Nyström
08-519 554 21
pia.nystrom@musikverket.se

HR-ansvarig
Ylva Christensen
08-519 567 04
ylva.christensen@musikverket.se

Personalhandläggare
Anne-Marie Östberg
08-519 554 65
anne-marie.osterberg@musikverket.se

Personalhandläggare
Marika Johansson
08-519 554 85
marika.johansson@musikverket.se

Registrator
Anne-Louise Nilsson
08-519 554 75
anne-louise.nilsson@musikverket.se

Jämställdhetskoordinator
Anna Hedar
08-519 554 60
anna.hedar@musikverket.se

IT-ansvarig
Christer Wandel
08-519 567 21
christer.wandel@musikverket.se

IT-tekniker
Ulf Lind
08-519 554 06
ulf.lind@musikverket.se

Vaktmästare/kontorsservice
Ingemar Olsson
08-519 554 79
ingemar.olsson@musikverket.se

Kommunikation

Kommunikationschef
Eva Andersson
08-519  554 61, 076-723 27 91
eva.andersson@musikverket.se

Kommunikatör/visuell kommunikation
Jonas André
08-519 554 71
jonas.andre@musikverket.se

Kommunikatör/webbredaktör
Måna Degerman
08-519 554 83
mana.degerman@musikverket.se

Musikplattformen

Chef 
Musikplattformen
Jonas Burman

08-519 567 08
jonas.burman@musikverket.se

Nationell koordinator
Lisa Sand
08-519 567 07
lisa.sand@musikverket.se

Internationell koordinator
Isabel Thomson

08-519 567 06
isabel.thomson@musikverket.se

Administrativ koordinator
AnnaKarin Rasmusson
08-519 567 01
annakarin.rasmusson@musikverket.se

Dokumentationskoordinator
Carl Nyrinder
08-519 554 56
carl.nyrinder@musikverket.se

 

Arkiv och bibliotek

Överbibliotekarie/Arkivchef
Dan Lundberg
08-519 554 04
dan.lundberg@musikverket.se

Musik- och teaterbiblioteket

Öppettider:
Måndag kl 12–16
Tisdag kl 10–17
Onsdag kl 12–16
Torsdag kl 12–19
Fredag kl 12–16

Låneexpedition och fjärrlån
Telefontid: tis–fre kl 9–11
08-519 554 12
exp@musikverket.se

Orkester- och blåsmusiksamlingen
Telefontid: tis–fre kl 9–11
08-519 554 40
orkester@musikverket.se

Raritetssamlingarna
08-519 554 33
08-519 567 03
rarecoll@musikverket.se

Arkiv, raritet och dokumentation
08-519 554 17
arkivdok@musikverket.se

Arkiv

Musikarkivarie
Olle Fernau
08-519 554 22 
olle.fernau@musikverket.se

Digitaliseringsansvarig
David Jansson
08-519 554 23
david.jansson@musikverket.se

Teaterarkivarie
Virve Polsa
08-519 554 86
virve.polsa@musikverket.se

Teater- och fotoarkivarie
Marianne Seid
08-519 554 47
marianne.seid@musikverket.se

 

Svenskt visarkiv

Expeditionen
Öppettider: tis–fre kl 12–16
Torsgatan 19, plan 5, Stockholm
Tel: 08-519 554 88
visarkivet@musikverket.se

Forskningsarkivarie, bitr. arkivchef
Karin Strand
08-519 554 20
karin.strand@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Jörgen Adolfsson
08-519 554 43
jorgen.adolfsson@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Roger Bergner
08-519 554 99
roger.bergner@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Mathias Boström
08-519 554 14
mathias.bostrom@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Kajsa Dahlström
08-519 554 66
kajsa.dahlstrom@musikverket.se

Databasansvarig
Lena Drake
08-519 554 38
lena.drake@musikverket.se

Arkivassistent
Aleksander Dybowski
08-519 554 52
aleksander.dybowski@musikverket.se

Forskningsarkivarie (tjl)
Ulrika Gunnarsson

Ljudtekniker (vik t o m 30/6)
Torbjörn Ivarsson
08-519 554 30
torbjorn.ivarsson@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Wictor Johansson
08-519 567 09 
wictor.johansson@musikverket.se

Arkivassistent
Leif Larsson
08-519 554 28
leif.larsson@musikverket.se

Arkivassistent/ljudmigrering
Jan Ljungberg
08-519 554 89
jan.ljungberg@musikverket.se

Ljudtekniker (tjl t o m 30/6)
Mats Lundell
08-519 554 63
mats.lundell@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Anna Nyander
08-519 554 78
anna.nyander@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Ingrid Åkesson
08-519 554 19
ingrid.akesson@musikverket.se

 

Caprice Records

Produktionsansvarig
Marie Wisén
08-519 554 69, 0767-24 25 06
marie.wisen@musikverket.se

Marknads- och promotionansvarig
Ulf Björkman
08-519 554 73, 0767-24 25 08
ulf.bjorkman@musikverket.se

Producent, digitala releaser
Erik Hamrefors
08-519 557 05, 073-154 29 12
erik.hamrefors@musikverket.se

Assistent
Eva Lane
08-519 554 44
eva.lane@musikverket.se

Scenkonstmuseet

Museet är stängt för ombyggnad och öppnar 2016.
info-scenkonstmuseet@musikverket.se
Frågor om föremål, instrument och samlingarna:
samlingsavdelningen@musikverket.se

Museichef
Daniel Wetterskog
08-519 567 18
daniel.wetterskog@musikverket.se

Curator/Utställningsansvarig
Lars Annersten
08-519 554 72
lars.annersten@musikverket.se

Medietekniker
David Berner
08-519 554 84 
david.berner@musikverket.se

Receptionsansvarig
Kajsa Dahlström
08-519 554 66
kajsa.dahlstrom@musikverket.se

Museivärd
Aleksander Dybowski
08-519 554 52
aleksander.dybowski@musikverket.se

Intendent samlingar
Nicholas Eastop
08-519 554 58
nicholas.eastop@musikverket.se

Pedagogvärd
Monica Åslund Forsén
08-519 554 70
monica.aslund.forsen@musikverket.se

Utställningskoordinator
Åsa Frid
08-519 554 57
asa.frid@musikverket.se

Chef teater
Peter Gripewall
08-519 554 26 
peter.gripewall@musikverket.se

Utställningskoordinator (vik)
Kajsa Hammarsten
08-519 554 91
kajsa.hammarsten@musikverket.se

Intendent/föremålsregistrator
Dan Johansson
08-519 554 82 
dan.johansson@musikverket.se

Marknad och kommunikation
Malin Karlsson
08-519 554 74
malin.karlsson@musikverket.se

Utställningstekniker/snickare
Agneta Nordqvist
08-519 554 87
agneta.nordqvist@musikverket.se

Samlingsansvarig
Eva Olandersson
08-519 554 81
eva.olandersson@musikverket.se

Projektkoordinator
Maria Stoor
08-519 554 55
maria.stoor@musikverket.se

Inspicient
Johan Sturk
08-519 554 51
johan.sturk@musikverket.se

 

 

Elektronmusikstudion

Studiochef
Mats Lindström
070-306 66 25
mats.lindstrom@musikverket.se

Studioingenjör
Daniel Araya
08-556 088 57, 070-306 66 75
daniel.araya@musikverket.se

Internationell koordinator
Gabrielle Karlsén-Beretta
08-556 088 54, 070-306 56 94
gabrielle.karlsen@musikverket.se

Bibliotekarie
Pär Johansson
08-519 554 45
par.johansson@musikverket.se

 

Utbildningskoordinator
Ylva Skog
08-556 088 51
ylva.skog@musikverket.se