Kontakta Musikverket

Adresser, telefon och öppettider

Telefon, växel
08-519 554 00

Registrator
registrator@musikverket.se
Telefontid: kl 9–12
08-519 554 80

Adress
Box 16326
103 26 Stockholm

Besöksadress
Sibyllegatan 2, Stockholm (Hitta hit)
T-bana till Östermalmstorg (Sök resa på SL)

Budadress
Lokstallsgatan 9

Fakturaadress
Statens musikverk
FE 908
838 74 Frösön

Org.nr: 202100-3666
VAT-nr: SE202100-366601

Myndighetschef

Ställföreträdande generaldirektör
Gerhard Kunosson
08-519 567 10
gerhard.kunosson@musikverket.se

Generaldirektör
Stina Westerberg
Ej i tjänst

GD-assistent
Anna Pettersson
073-318 24 45
anna.pettersson@musikverket.se

Ledningsgrupp

Ställföreträdande generaldirektör, administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10
gerhard.kunosson@musikverket.se

Chef Elektronmusikstudion
Mats Lindström
08-556 088 55
mats.lindstrom@musikverket.se

Kommunikationschef
Eva Andersson
08-519 554 61, 076-723 27 91
eva.andersson@musikverket.se

Bitr. arkivchef
Karin Strand
08-519 554 20
karin.strand@musikverket.se

Överbibliotekarie/Arkivchef
Dan Lundberg
08-519 554 04
dan.lundberg@musikverket.se

Chef Scenkonstmuseet
Daniel Wetterskog
08-519 567 18
daniel.wetterskog@musikverket.se

Bitr. bibliotekschef
Kerstin Carpvik
08-519 554 29
kerstin.carpvik@musikverket.se

Administration

Administrativ chef
Gerhard Kunosson
08-519 567 10
gerhard.kunosson@musikverket.se

Ekonomihandläggare
Marina Puric
08-519 554 32
marina.puric@musikverket.se

HR-ansvarig
Christina Cyon
08-519 567 15
christina.cyon@musikverket.se

Registrator/verksarkivarie
Jonas Almén
08-519 567 12
jonas.almen@musikverket.se

Lokalansvarig
Ingela Jonasson
08-519 567 11
ingela.jonasson@musikverket.se

Ekonomiansvarig
Anna Roehring Florczyk
08-519 567 20
anna.roehring@musikverket.se

Personalhandläggare
Lena Malmström
08-519 554 92
lena.malmstrom@musikverket.se

Vaktmästare/internservice
Bengt Nilson
08-519 554  79
bengt.nilsson@musikverket.se

IT-ansvarig
Christer Wandel
08-519 567 21
christer.wandel@musikverket.se

IT-tekniker
Ulf Lind
08-519 554 06
ulf.lind@musikverket.se

Kommunikation

Kommunikationschef
Eva Andersson
08-519  554 61, 076-723 27 91
eva.andersson@musikverket.se

Kommunikatör/visuell kommunikation
Jonas André
08-519 554 71
jonas.andre@musikverket.se

Kommunikationsansvarig Scenkonstmuseet
Måna Degerman
08-519 554 83
mana.degerman@scenkonstmuseet.se

Kommunikatör/webbredaktör
Emma Emanuelsson
08-519 567 14
emma.emanuelsson@musikverket.se

Musikplattformen

Tf chef 
Musikplattformen
Dan Lundberg
08-519 554 04
dan.lundberg@musikverket.se

Strategisk koordinator
Isabel Thomson
08-519 567 06
isabel.thomson@musikverket.se

Handläggare
Elin Sleipnes
08-519 567 01
elin.sleipnes@musikverket.se

Administrativ assistent
Barbara Matamoros Bengtsson
070-962 96 56
barbara.matamoros.bengtsson@musikverket.se

Arkiv och bibliotek

Överbibliotekarie/Arkivchef
Tillfälligt på annan tjänst, frågor besvaras av biträdande chefer
Dan Lundberg
08-519 554 04
dan.lundberg@musikverket.se

Musik- och teaterbiblioteket

Öppettider och besöksadress

Låneexpedition och fjärrlån
08-519 554 12
exp@musikverket.se

Orkester- och blåsmusiksamlingen
Telefontid: tis–fre kl 9–11
08-519 554 40
orkester@musikverket.se

Raritetssamlingarna
08-519 554 33
08-519 567 03
rarecoll@musikverket.se

Arkiv, raritet och dokumentation
arkivdok@musikverket.se

Bibliotekarie, bitr. bibliotekschef
Kerstin Carpvik
08-519 554 29
kerstin.carpvik@musikverket.se

Bibliotekarie
Elisabet Andersson
08-519 554 33
elisabet.andersson@musikverket.se

Biblioteksassistent
David Bacci
08-519 554 37
david.bacci@musikverket.se

Bibliotekarie
Tobias Danielsson
08-519 554 46
tobias.danielsson@musikverket.se

Raritetsbibliotekarie
Marina Demina
08-519 554 15
marina.demina@musikverket.se

Bibliotekarie
Susanne Haglund
08-519 554 41
susanne.haglund@musikverket.se

Systembibliotekarie
Marie Nyman Hedbom
08-519 554 96
marie.hedbom@musikverket.se

Bibliotekarie
Pär Johansson
08-519 554 45
par.johansson@musikverket.se

Bibliotekarie
Ragnar Köhlin
08-519 554 27
ragnar.kohlin@musikverket.se

Bibliotekarie
Rikard Larsson
08-519 554 11
rikard.larsson@musikverket.se

Biblioteksassistent
Aina Myrstener
08-519 554 10
aina.myrstener@musikverket.se

Arkiv

Digitaliseringsansvarig
David Jansson
08-519 554 23
david.jansson@musikverket.se

Teaterarkivarie
Virve Polsa
08-519 554 86
virve.polsa@musikverket.se

Teater- och fotoarkivarie
Marianne Seid
08-519 554 47
marianne.seid@musikverket.se

Svenskt visarkiv

Forskningsarkivarie, bitr. arkivchef
Karin Strand
08-519 554 20
karin.strand@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Jörgen Adolfsson
08-519 554 43
jorgen.adolfsson@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Roger Bergner
08-519 554 99
roger.bergner@musikverket.se

Databasansvarig
Lena Drake
08-519 554 38
lena.drake@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Sverker Hyltén-Cavallius
08-519 554 39
sverker.hylten-cavallius@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Wictor Johansson
08-519 567 09
wictor.johansson@musikverket.se

Arkivassistent
Leif Larsson
08-519 554 28
leif.larsson@musikverket.se

Arkivassistent/ljudmigrering
Jan Ljungberg
08-519 554 89
jan.ljungberg@musikverket.se

Ljudtekniker
Mats Lundell
08-519 554 63
mats.lundell@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Anna Nyander
08-519 554 78
anna.nyander@musikverket.se

Forskningsarkivarie
Ingrid Åkesson
08-519 554 19
ingrid.akesson@musikverket.se

Caprice Records

Produktionsansvarig
Marie Wisén
08-519 554 69, 0767-24 25 06
marie.wisen@musikverket.se

Marknads- och promotionansvarig
Ulf Björkman
08-519 554 73, 076-724 25 08
ulf.bjorkman@musikverket.se

Producent, digitala releaser
Erik Hamrefors
08-519 557 05, 073-154 29 12
erik.hamrefors@musikverket.se

Marknadsassistent
Viveka Hellström
08-5195 5482
viveka.hellstrom@musikverket.se

Scenkonstmuseet

info-scenkonstmuseet@musikverket.se
Frågor om föremål, instrument och samlingarna:
samlingsavdelningen@musikverket.se

Museichef
Daniel Wetterskog
08-519 567 18
daniel.wetterskog@scenkonstmuseet.se

Projektledare utställningar/pedagogik
Lars Annersten
08-519 554 72
lars.annersten@scenkonstmuseet.se

Ansvarig utveckling och omvärldsbevakning
David Berner
Tjänstledig

Pedagog
Kajsa Dahlström
08-519 554 66
kajsa.dahlstrom@scenkonstmuseet.se

Kommunikationsansvarig
Måna Degerman
08-519 554 83
mana.degerman@scenkonstmuseet.se

Floor manager
Aleksander Dybowski
08-519 554 52
aleksander.dybowski@scenkonstmuseet.se

Intendent musik
Nicholas Eastop
08-519 554 58
nicholas.eastop@scenkonstmuseet.se

Butik och bemötandeservice
Malin Ewaldsson
08-519 554 95
malin.ewaldsson@scenkonstmuseet.se

Ansvarig pedagogik
Monica Åslund Forsén
08-519 554 70
monica.aslund.forsen@scenkonstmuseet.se

Intendent teater
Peter Gripewall
08-519 554 26
peter.gripewall@scenkonstmuseet.se

Museivärd
Anna Hultén
08-519 567 00

Programansvarig
Malin Karlsson
08-519 554 74
malin.karlsson@scenkonstmuseet.se

Head of Development
Patrik Malmunger
08-519 567 19
patrik.malmunger@musikverket.se

Museivärd
Ingrid Mugalu
08-519 567 00

Intendent musik
Eva Olandersson
08-519 554 81
eva.olandersson@scenkonstmuseet.se

Museivärd
Stina Samson
08-519 567 00

Samlingsansvarig
Sofia Skoglund
08-51955442
sofia.skoglund@scenkonstmuseet.se

Biträdande museichef
Maria Stoor
08-519 554 55
maria.stoor@scenkonstmuseet.se

Tekniker
Johan Sturk
08-519 554 51
johan.sturk@scenkonstmuseet.se

Museivärd
Fredric Thurfjell
08-519 567 00

Elektronmusikstudion

Studiochef
Mats Lindström
08-519 567 51, 070-306 66 25
mats.lindstrom@musikverket.se

Studioingenjör
Daniel Araya
08-519 567 54
daniel.araya@elektronmusikstudion.se

Internationell koordinator
Gabrielle Karlsén-Beretta
08-519 567 52, 070-306 56 94
gabrielle.karlsen@musikverket.se

Studioassistent
Jonas Broberg
+46 8 519 554 65
jonas.broberg@elektronmusikstudion.se

Studioingenjör
Mats Erlandsson
070-306 60 95
mats.erlandsson@musikverket.se

Bibliotekarie
Pär Johansson
08-519 554 45
par.johansson@musikverket.se

Utbildningskoordinator
Ylva Skog
08-519 567 53
ylva.skog@musikverket.se