Karin Strand

Fil dr Karin Strand är forskningsarkivarie med inriktning på musiktexter.

Efter avhandlingen i litteraturvetenskap om den sentimentala schlagertraditionen i Sverige (Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång, 2003) har hennes forskningsintressen kretsat kring motiv i och mediering av äldre populära visor i former som skillingtryck och handskrivna visböcker. Inom ramen för det treåriga forskningsprojektet Utanförskapets röster (finansierat av Kulturrådet) har hon just avslutat en studie av tiggarverser och blindvisor i skillingtryck. Denna studie ingår som en del i hennes aktuella bok Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck.

Publikationer i urval

Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck, 2016 (Gidlunds förlag). Beställ via Svenskt visarkiv.

Märta Ramsten, Karin Strand och Gunnar Ternhag: Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2015. (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 39).

”’Mitt liv ska jag förtälja för eder uti sång’. Om förhållandet mellan liv och text i blindvisor”. I Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (red.) Vernacular literacies – past, present and future. Umeå: Umeå universitet, 2014. (Vardagligt skriftbruk 3).

”’Köp den blindes sång’. Om självbiografi och bettleri i tiggarverser av blinda”. I Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (red): Människor som skriver: Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå: Umeå universitet, 2013. (Vardagligt skriftbruk 2, Nordliga studier 4).

”Performing Affiliation. On Topos in the Swedish Preliminaries.” I Dafni Tragaki (red) Empire of song. Europe and nation in the Eurovision Song Contest. Lanham, Ml 2013 (The Scarecrow press) (Europea: Ethnomusicologies and Modernities # 15).

”Drinkarflickans död. Moral och melodrama i skillingtryckens nykterhetsvisor”. I Ann-Catrine Edlund (red): Att läsa och att skriva: två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå 2012  (Kungl. Skytteanska samfundet och Umeå universitet) ( Nordliga studier 3. Vardagligt skriftbruk 1).

Ulf Peder Olrog: Studier i folkets visor.  Utgivna och kommenterade av Mathias Boström, Märta Ramsten och Karin Strand. Stockholm 2011 (Svenskt visarkiv i samarbete med Samfundet för visforskning) (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 31). Beställ via Svenskt visarkiv.

”Lärda referenser och folkliga preferenser: nedslag i Rosenbloms textvärldar”. I Noterat nr 19, Stockholm 2011 (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

”Långt fjerran ifrån hemmets kända stränder”: dikt och dokumentation om mordet på kofferdikapten Sven Petter Lagerhamn. I Noterat nr 18. Stockholm 2010 (Svenskt visarkiv). Beställ via Svenskt visarkiv.

”På pränt och mellan raderna: perspektiv på en handskriven ’schlagerbok’”. I: Gunnar Ternhag (red.) Samlade visor: perspektiv på handskrivna visböcker: föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6–7 februari. Uppsala 2008 (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur)( Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 24). Beställ via Svenskt visarkiv.

"Street ballads spreading the word. The case of 'The two maids who married each other'". I Edlund et al (red.), Reading and writing from below. Exploring the margins of modernity. Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska samfundet 2016. (Northern studies monographs 4, Vardagligt skriftbruk 4).

Känsliga bitar: text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Skellefteå 2003 (Ord & visor). Diss. Beställ via Svenskt visarkiv.