Det sjungna ordet

Den 25–27 november 2015 arrangerade Svenskt visarkiv och Linnéuniversitetet i Växjö en konferens om rösten och den sjungna texten.

Konferens om mötet mellan text, musik och framförande

Rösten är det enda instrument som på en och samma gång kan producera ord och toner och därmed kan förena betydelsebärande budskap med musik. Hur och med vilka begrepp kan den sjungna texten studeras? Vad gör en text sångbar?

Musiktexten är ett gränsöverskridande ämne som inte har någon självklar hemvist inom vare sig musik-, litteratur-, översättnings- eller medievetenskap. Däremot finns det enskilda forskare inom dessa och angränsande forskningsområden som utifrån olika utgångspunkter intresserar sig för sjungen text och sånggestaltning.

Syftet med konferensen var att sammanföra forskare som utifrån olika perspektiv, material och frågeställningar intresserar sig för mötet mellan ord, röst och musik. Bland föredragshållarna fanns musikforskare, översättningsvetare, sångpedagoger, litteraturvetare, konstnärliga forskare, musiketnologer och teaterforskare.

Konferensen arrangerades av Svenskt visarkiv/Musikverket och Linnéuniversitetet i samarbete med Nordiska forskarnätverket för
vokal folkmusik (NoFoVoFo) och Musik i Syd. Konferensen hölls i Linnéuniversitets lokaler i Växjö 25-27 november 2015. 

Här finns en rapport från konferensen