Under Tonsättarens Taktpinne: Svenska tonsättare dirigerar egna verk

Kurt Atterberg, Lars-Erik Larsson, Ingvar Lidholm

I samband med att FST – Föreningen svenska tonsättare – fyllde 100 år släpptes vol. 15 i Carl-Gunnar-Åhléns och Caprice Records serie Collector’s Classics. På denna 3-cdbox får vi möta tre svenska tonsättarprofiler som alla gjort banbrytande insatser som dirigenter. Kurt Atterberg, Lars-Erik Larsson och Ingvar Lidholm.

Man ser framför sig hur köparen av den femtonde volymen av Collector’s Classics (Under tonsättarens taktpinne) kliar sig i håret efter att ha öppnat skivpaketet och på texthäftets utsidor samt frikostigt utbredd över den triptykformade papphållaren med de tre CD-skivorna bara funnit bilder av stolar och bord i ett gammaldags wienerkafé. Och börjar grubbla:
— Vad ska detta betyda? Det svenska fikats inflytande på tonkonsten? Eller kaffetårens nödvändighet…? Utan kaffe inget musikliv? Förklaringen är denna. De tre kaféinteriörerna dokumenterar den historiska lokalen för det svenska musiklivets i särklass viktigaste beslut under 1900-talet: grundandet av Föreningen Svenska Tonsättare (FST).


Händelsen ägde rum i det populära kaféet i Hotel Continental vid Vasagatan mitt emot Centralstationen och som fyrtio år senare revs och avlöstes av två på varandra följande nybyggnader av hotell med samma namn. Efter att föreningen fredagskvällen den 29 november 1918 hade grundats började allmänhetens aktning för tonsättaryrket stiga, men mycket långsamt. Viktigare än höjandet av yrkets status var att FST lyckades förhandla fram hyfsade villkor för tonsättarna, i synnerhet sedan nya massmedier som grammofonskivan och den rikstäckande svenska monopolradion hade etablerats. Tack vare dessa nya medier kunde vissa av tonsättarna t.o.m. leva gott på sitt komponerande.

I volymens 66-sidiga textbilaga redogör Carl-Gunnar Åhlén med stöd av Kurt Atterbergs berättelse i FST:s 25-årsskrift (1943) för omständigheterna kring föreningens grundade i det populära kaféet. Dessförinnan hade de svenska tonsättarna varit i luven på varandra så långt tillbaka man kunde minnas. Undra på det, de konkurrerade ju alla om en marknad som efter dagens mått var försvinnande liten. Men som genom ett trollslag denna afton räckte de varandra händerna, grävde ner stridsyxorna och knöt vänskapsband.

Att det 1918 alls blev en förening berodde på att Atterberg var ingenjör vid patentverket! Ja, ni läste rätt. För hans speciella yrkesliv, sociala uppgång och fall redogörs ingående i texthäftet och varför han i likhet med kollegerna Lars-Erik Larsson och Ingvar Lidholm har utvalts att dirigera egna verk på var sin CD-skiva i albumet. Atterberg påstod nämligen att en tonsättare var att föredra som interpreter framför en yrkesdirigent. Alla dessa tre tonsättare var följaktligen enrollerade i FST:s första skivprojekt 1948, också på Atterbergs initiativ. Själv representeras han av alla sina kommersiella 78-varvsinspelnigar, bl.a. den sjätte symfonin med Berlins filharmoniker (vars andra sats p.g.a. ett tekniskt missöde på CD-utgåvan tyvärr hamnat mellan första och andra satsen i hans åttonde svit – för korrekt uppspelning av symfonin spela spåren 1, 8, 2 i följd). Inspelningen av denna tillkom tio år efter FST:s grundande.

Ytterligare tio år senare, alltså i oktober 1938, framförde Radiotjänsts då 30-årige kapellmästare och huskomponist Lars-Erik Larsson den poetiska sviten Dagens stunder, som här får inleda hans CD-skiva. Succén var exempellös vilket ledde till att han snart lyfte ut fyra av programmets sju musikinslag och skapade klassikern Pastoralsvit op 19.

Ingvar Lidholm representerar den svenska radions lyckligaste tid på 1950-talet, då mediet tack vare samspelet mellan den regionala och nationella kulturpolitiken var starkare än någonsin.

Förutom FST:s skapelseberättelse söker kommentarerna i skivhäftet också synliggöra ett stycke föga känd svensk kulturhistoria med fokus på de tre utvalda tonsättarnas respektive verksamheter som dirigenter.

© Carl-Gunnar Åhlén 2019

Urval, överföringar, ljudbearbetning och texter: Carl-Gunnar Åhlén
Mastring: John Hyttnäs
Grafisk utformning: Eva Åhlén och Carl-Gunnar Åhlén
Översättning till engelska: Erik Hamrefors

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Symphony No. 6 in C Major, Op. 31, Dollar Symphony: I. Moderato Musik: Kurt Atterberg

  • 2.
   Symphony No. 6 in C Major, Op. 31, Dollar Symphony: II. Adagio Musik: Kurt Atterberg

  • 3.
   Symphony No. 6 in C Major, Op. 31, Dollar Symphony: III. Vivace Musik: Kurt Atterberg

  • 4.
   Horn Concerto in A Minor, Op. 28: II. Adagio Musik: Kurt Atterberg

  • 5.
   De fåvitska jungfrurna, Op. 17 (abbreviated version) Musik: Kurt Atterberg

  • 6.
   Symphony No. 4 in G Minor, Op. 14: I. Con forza Musik: Kurt Atterberg

  • 7.
   Piano Concerto in B-Flat Minor, Op. 37: I. Pesante allegro Musik: Kurt Atterberg

  • 8.
   Suite No. 8, Op. 34:1, Suite pastorale in modo antico: I. Preludio Musik: Kurt Atterberg

  • 9.
   Suite No. 8, Op. 34:1, Suite pastorale in modo antico: II. Aria Musik: Kurt Atterberg

  • 10.
   Suite No. 8, Op. 34:1, Suite pastorale in modo antico: V. Serenata Musik: Kurt Atterberg

  • 11.
   Suite No. 8, Op. 34:1, Suite pastorale in modo antico: VI. Giga Musik: Kurt Atterberg

  • 12.
   A Värmland Rhapsody, Op. 36 Musik: Kurt Atterberg

  • 13.
   Ballad and Passacaglia, Op. 38 Musik: Kurt Atterberg

  • 14.
   Dagens stunder: Pastoral Suite, Op. 19: I. Overture, Part 1 Musik: Lars-Erik Larsson

  • 15.
   Dagens stunder: En dag Musik: Lars-Erik Larsson

  • 16.
   Dagens stunder: Pastoral Suite, Op. 19: II. Overture, Part 2 Musik: Lars-Erik Larsson

  • 17.
   Dagens stunder: Jorden sjunger Musik: Lars-Erik Larsson

  • 18.
   Dagens stunder: Unused music 1 Musik: Lars-Erik Larsson

  • 19.
   Dagens stunder: Siesta Musik: Lars-Erik Larsson

  • 20.
   Dagens stunder: Pastoral Suite, Op. 19: III. Romance Musik: Lars-Erik Larsson

  • 21.
   Dagens stunder: De två tonerna Musik: Lars-Erik Larsson

  • 22.
   Dagens stunder: Pastoral Suite, Op. 19: IV. Scherzo Musik: Lars-Erik Larsson

  • 23.
   Dagens stunder: En eftermiddag Musik: Lars-Erik Larsson

  • 24.
   Dagens stunder: Unused music 2 Musik: Lars-Erik Larsson

  • 25.
   Dagens stunder: Människans hem Musik: Lars-Erik Larsson

  • 26.
   Dagens stunder: Unused music 3 Musik: Lars-Erik Larsson

  • 27.
   En vintersaga, Op. 18: I. Siciliano Musik: Lars-Erik Larsson

  • 28.
   En vintersaga, Op. 18: II. Intermezzo Musik: Lars-Erik Larsson

  • 29.
   En vintersaga, Op. 18: III. Pastorale A & B Musik: Lars-Erik Larsson

  • 30.
   En vintersaga, Op. 18: IV. Epilogue Musik: Lars-Erik Larsson

  • 31.
   Symphony No. 2, Op. 17: Finale: Ostinato Musik: Lars-Erik Larsson

  • 32.
   Cantata for Recitative, Choir and Orchestra. Op. 30, Det röda korset: I. Nu är det fastlag Musik: Lars-Erik Larsson

  • 33.
   Cantata for Recitative, Choir and Orchestra. Op. 30, Det röda korset: II. Nej, ingen fåfäng gråt i denna tid Musik: Lars-Erik Larsson

  • 34.
   Cantata for Recitative, Choir and Orchestra. Op. 30, Det röda korset: III. De svarta korsen Musik: Lars-Erik Larsson

  • 35.
   Cantata for Recitative, Choir and Orchestra. Op. 30, Det röda korset: IV. I denna svarta korstid låt oss höja Musik: Lars-Erik Larsson

  • 36.
   Cantata for Recitative, Choir and Orchestra. Op. 30, Det röda korset: V. En gång din stolta bölja Musik: Lars-Erik Larsson

  • 37.
   Cantata for Recitative, Choir and Orchestra. Op. 30, Det röda korset: VI. Var då välkommen, fastlag Musik: Lars-Erik Larsson

  • 38.
   Cantata for Recitative, Choir and Orchestra. Op. 30, Det röda korset: VII. Var då välkommen, fastlag! Musik: Lars-Erik Larsson

  • 39.
   Cantata for Recitative, Choir and Orchestra. Op. 30, Det röda korset: Så lyft mig, vår! Musik: Lars-Erik Larsson

  • 40.
   Laudi for Mixed Choir a cappella: Laudi I (Book of Job 14:1-2) Musik: Ingvar Lidholm

  • 41.
   Laudi for Mixed Choir a cappella: Laudi II (Book of Joel 2:12-13) Musik: Ingvar Lidholm

  • 42.
   Laudi for Mixed Choir a cappella: Laudi III (Psalms, psalm 177) Musik: Ingvar Lidholm

  • 43.
   Canto LXXXI Musik: Ingvar Lidholm

  • 44.
   Mutanza Musik: Ingvar Lidholm

  • 45.
   Nausicaa ensam Musik: Ingvar Lidholm

  • 46.
   Introduction and Innsbruck, ich muss dich lassen Musik: Ingvar Lidholm

  • 47.
   Greetings from an Old World Musik: Ingvar Lidholm

 • Total speltid
CD/digital // CAP 21920 // klassiskt // Releasedatum: 10 maj, 2019