Musikfynd i P.B:s lönnlåda

Wilhelm Peterson-Berger

När Wilhelm Peterson-Bergers lönnlåda öppnades i samband med hans 150-årsdag 2017 hittades såväl okända som totalt bortglömda inspelningar med honom själv som berättare, pianist och dirigent sam två kompletta akter av Arnljot i samtida inspelningar från Kungliga Operan plus gamla schellakskivor med hans favoritsångare.

Tanken på en bredare historisk dokumentation av Wilhelm Peterson-Berger — såväl av honom själv som utövande musiker som av hans samtid — föddes när Kungliga Operan firade hundraårsdagen av hans födelse i februari 1967. Sedan dess har bortglömda eller tidigare okända inspelningar tagits tillvara och arkivkopierats som exempelvis de nio fonografcylindrarna från 1913 med hans pianoimprovisationer och den krackelerade lackskiva som på 60-talet upphittades på Sommarhagen och som p.g.a. skivbruset varit onjutbar tills den nyligen kunde tvättas digitalt.

Det största fyndet är emellertid de nyupptäckta tre privat inspelade gelatinskivorna från 1936 på vilka man hör den nästan 70-årige tonsättaren tillsammans med Musikkonservatoriets kör och orkester repetera och dirigera avsnitt ur hans operakantat på ett så kompetent sätt att framtida lyssnare måste fråga sig om kollegernas kritik av hans dirigering verkligen var rättvis. Ljudet är faktiskt långt bättre än det som det samtida Radiotjänst har att erbjuda eftervärlden. Det är svårt att fatta att hemmagjorda mikrofoner kan ge ett så klart ljud. Särskilt när man får veta att de består av urgröpta sandstensblock, som fyllts med kolkorn och täckts över av cellofanomslag från chokladkartoner!


På en av de tre CD-skivor som ingår i fjortonde volymen av Collector’s Classics finns allt som bevarats av Peterson-Bergers röst, pianospel och dirigering tillsammans med skivinspelningar av hans sånger med ett par av hans favoritsångare, bl.a. Mathilda Jungstedt på unika provskivor som avspelats i EMI:s centralarkiv i Hayes på den tiden då det ännu var tillgängligt.

På volymens båda övriga CD-skivor redovisas originalversionen av första och andra akterna av Arnljot i liveinspelningar från 1942, alltså medan tonsättaren ännu levde och ingen tänkte tanken att rensa bort samtliga doftande personliga naturminnen ur partituret för att göra det mera praktiskt att spela. Något som dirigenten Stig Rybrant på P.-B.-stiftelsens uppdrag gjorde några år senare och vars ”kalhygge” (Carl-Gunnar Åhléns benämning på resultatet) hittills varit den enda version som funnits att höra.

Efter drygt trettio år återfanns samtliga fem stålbandsrullar med liveinspelningar-na som arkivkopierades och vars andra akt sändes i radio den 9 december 1974. Inför radiosändningen ombads skådespelerskan Maria Schildknecht att berätta sina minnen av tonsättaren och läsa in avsnitt ur Arnljot vars hela text hon 1907 hade framfört offentligt tillsammans med tonsättaren vid pianot i Stockholm, Östersund och Sundsvall och som här får inleda var sin akt. Hennes uppläsningsturné visade sig ha stor betydelse både för henne själv i hennes karriär men också för Arnljots förvandling från läsdrama till fullskalig opera.

I sin presentation av Arnljot i texthäftet berättar Åhlén hur idén om Jämtland som ett självständigt kungarike tillkom under Peterson-Bergers månadslånga fotvandring sommaren 1905. Det var då ett område som präglades av norrmännens och svenskarnas mobilisering i unionskrisens skugga och var en konflikt, som gick honom så nära att han var tvungen att reagera. Det gjorde han genom att förlägga sin berättelse till vikingatid och som huvudaktör i det läsdrama som under hösten tog form och som utkom efter nyår välja en historisk gestalt: Arnljot från Gelline.

Det var detta lilla häfte som kom i Schildknechts hand och som via hennes uppläsningar födde idén om en opera men som tonsättaren kunde komponera först sedan han tagit tjänstledigt från Dagens Nyheter. Operans öden under de kommande hundra åren på Stockholmsoperan är stoff för en särskild berättelse som återges i texthäftet tillsammans med essäer om Peterson-Berger som pianist och dirigent.

© Carl-Gunnar Åhlén 2019

Urval, överföringar, ljudbearbetning och texter: Carl-Gunnar Åhlén
Mastring: John Hyttnäs
Grafisk utformning: Eva Åhlén och Carl-Gunnar Åhlén
Översättning till engelska: Erik Hamrefors

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva (deklamation) Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 2.
   Arnljot, Akt 1: Förspel till akt 1 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 3.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Kommen, kvinnor!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 4.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Huld och hövisk hälsning…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 5.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Hån, nidord ännu…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 6.
   Arnljot, Akt 1: Sigurd: ”Gunstigt möte, fränka!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 7.
   Arnljot, Akt 1: Bård i Bräcka: ”God dag, svensk” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 8.
   Arnljot, Akt 1: Gunhild: ”Vet du fader, att…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 9.
   Arnljot, Akt 1: Gunhild: ”Nej, ingen är konungalik…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 10.
   Arnljot, Akt 1: Arnljot: ”Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 11.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Arnljot, min son, sök att …” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 12.
   Arnljot, Akt 1: Gudfast: ”God dag, svärfader!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 13.
   Arnljot, Akt 1: Tingsmarsch Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 14.
   Arnljot, Akt 1: Östmund: ”Blot är hållet med bön till de höge,..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 15.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Arnljot, säg – är det – sant?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 16.
   Arnljot, Akt 1: Arnljot: ”Allt i samma stund” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 17.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Arnljot? Är hon - död?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 18.
   Arnljot, Akt 1: Torar: ”Där är han ännu.” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 19.
   Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva (förkortad) Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 20.
   Arnljot, Akt 1: Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 21.
   Vems röst hör jag ropa över fjällen (deklamation) Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 22.
   Arnljot, Akt 2: Förspel till akt 2 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 23.
   Arnljot, Akt 2: Vaino: ”Vems röst hör jag ropa över fjällen” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 24.
   Arnljot, Akt 2: Ubma: ”Vaino!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 25.
   Arnljot, Akt 2: Vaino: ”Här måste det vara” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 26.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Gilleslystna gäster, ser jag” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 26.
   Arnljot, Akt 2: Vaino: ”Äro de borta?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 27.
   Arnljot, Akt 2: Göka-Tore: ”Vill du strid, främling, så stöt till!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 28.
   Arnljot, Akt 2: Vaino: ”O vore var maska, jag knyter…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 29.
   Arnljot, Akt 2: Gunhild: ”Har du en dryck källfriskt vatten?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 30.
   Arnljot, Akt 2: Gunhild: ”Bor du – här?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 31.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Allt bittrare nederlag unnar mig ödet,.. Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 32.
   Arnljot, Akt 2: Moderato con moto Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 33.
   Arnljot, Akt 2: Drömsyn Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 34.
   Arnljot, Akt 2: Ubma: ”Säg! Var gömmas din faders skatter?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 35.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Jag var i drömmarnas land” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 36.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Gå till ditt folk!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 37.
   Arnljot, Akt 2: Agitato doloroso Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 38.
   Arnljot, Akt 2: Ubma: ”Du listiga hynda,..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 39.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Hans hemliga konst räcker..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 40.
   Arnljot, Akt 2: Vems röst hör jag ropa över fjällen Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 41.
   Arnljot, Akt 2: O vore var maska, jag knyter Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 42.
   Arnljot, Akt 2: Vems röst hör jag ropa över fjällen Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 43.
   Tre fragment för orkester ur Arnljots andra akt: I. Scen 9, takt 193-228 & 244 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 44.
   Tre fragment för orkester ur Arnljots andra akt: II. Scen 10, takt 1-7, 26-33 och 43-57 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 45.
   Tre fragment för orkester ur Arnljots andra akt: III. Scen 18, takt 74-88 och 98-103 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 46.
   Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva (deklamation) Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 47.
   Radiointervju 30 december 1941: Mitt första möte med musiken Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 48.
   Radiointervju 28 september 1940: Om operan Domedagsprofeterna Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 49.
   Radiointervju 9 april 1933: Om Wagneroperan Parsifal Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 50.
   Improvisationer hos Tirén i Bergviks järnvägsstation: Tre improvisationer den 22 mars 1913 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 51.
   Improvisationer hos Tirén i Bergviks järnvägsstation: Improvisation den 28 mars 1913 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 52.
   Improvisationer hos Tirén i Bergviks järnvägsstation: Tre improvisationer den 11 maj 1913 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 53.
   Improvisationer hos Tirén i Bergviks järnvägsstation: Improvisation den 23 augusti 1913 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 54.
   Improvisationer hos Tirén i Bergviks järnvägsstation: Improvisation 1913, datum okänt Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 55.
   Sex låtar för klaver: III. Väst i fjällom Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 56.
   Sex låtar för klaver: V. Chorus mysticus Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 57.
   Aftonstämning - Humlor Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 58.
   Fragment ur Frösöblomster II: Sommarsång - Hälsning Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 59.
   Kantat vid Kungliga Teaterns 150-årsjubileum 1922: I. Vårbrytning för blandad kör, takt 30-41 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 60.
   Kantat vid Kungliga Teaterns 150-årsjubileum 1922: II. Vårbrytning för blandad kör, takt 60-81 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 61.
   Kantat vid Kungliga Teaterns 150-årsjubileum 1922: III. Ballad för solister, takt 89-130 - IV. Bacchoståget för blandad kör, takt 1-52 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 62.
   Kantat vid Kungliga Teaterns 150-årsjubileum 1922: V. Gudamötet för baryton och tenor, takt 59-80 och 88-132 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 63.
   Kantat vid Kungliga Teaterns 150-årsjubileum 1922: V. Gudamötet för baryton och tenor, takt 170-230 Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 64.
   Arnljot, Akt 3: Ung och båld den bruna havsörn breder Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 65.
   Ran, Akt 2: Ballad Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 66.
   En kärlekssaga, Op. 14: III. Ibland myrten och jasminer (tagning 1) Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 67.
   En kärlekssaga, Op. 14: III. Ibland myrten och jasminer (tagning 2) Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 68.
   Svensk lyrik, serie 2, häfte 1:5: Intet är som väntans tider (tagning 1) Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 69.
   Svensk lyrik, serie 2, häfte 1:5: Intet är som väntans tider (tagning 2) Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 70.
   Tre sånger, Op. 10: Jungfrun under lind Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 71.
   Tre sånger, Op. 3: Irmelin Rose Musik: Wilhelm Peterson-Berger

 • Total speltid
CD/Digital // CAP 21910 // klassiskt // Releasedatum: 17 maj, 2019