Öppet Ett: Nisse Sandström Group

Nisse Sandström, Mats Hagström, Björn J:son Lindh, Erik Dahlbäck, Bengt ”Bella” Linnarsson, Mats Alklind


I samarbete med musikern Mats Gustafsson och Roger Bergner, forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv, startar Caprice Records en ny skivserie hösten 2023 – Öppet! Öppet fokuserar på kreativ och experimentell musik från Sverige 1965–75. Först ut är inspelningar från 1965–67 med Nisse Sandström Group:

Nisse Sandström – tenorsaxofon, flöjt, röst m.m.
Mats Hagström – trumpet, cello m.m.
Björn J:son Lindh – saxofon, flöjt, piano m.m.
Erik Dahlbäck – trummor, röst, elektronik m.m.
Bengt ”Bella” Linnarsson – elbas
Mats Alklind – röst

Inspelat live i Stockholm 1965–67. Släpps på vinyl 2023-09-15. Släpps digitalt först 2023-12-15.


Under rubriken Öppet presenterar Caprice en relativt outforskad period av svensk kreativ och experimentell musik, från perioden 1965–75.
I Sverige var det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet en mycket rik period av musik, med allt från fri-jazz till world music. Det besynnerliga är att endast ett fåtal av dessa grupper gavs ut på skiva, trots alla livespelningar. En del av inspelningarna sparades lyckligtvis och det är dessa som Caprice i samarbete med musikern Mats Gustafsson och Roger Bergner har utforskat för att på nytt presentera sedan länge ohörd – och oerhörd – musik!


Nisse Sandström Group, foto: Ture Westberg.

Massor av kreativa experiment och ambitiösa försök till musikaliska legeringar förblev outgivna, då det – i den tidsandans ideologiska andemening – ansågs vara en kommersiell gest och ambition att ge ut musik på vinstdrivande skivbolag. Musiken var ju fri. För folket, av folket, till folket. Därav blev extremt lite musik utgiven på fonogram under denna kreativa tid. Inspelningarna hamnade i malpåse. Lades i arkiv. Musikaliskt var detta en mycket viktig tid där många idéer och försök initierades samt realiserades, men inte alltid följdes upp för vidare fördjupning. Denna period är fortsatt en vit fläck på den internationella musikkartan, säger Mats Gustafsson.

Inget är mer passande än att starta denna serie med Nisse Sandström Group, fortsätter Mats Gustafsson, ”Nisse Sandströms mannar var möjligtvis först i Sverige med detta kollektiva och starkt interaktiva spel. De stakade ut radikala möjligheter och perspektiv som var dittills okända. I ett sammanhang och möte där den psykedeliska rocken, den fria jazzen och den samtida konstmusiken kunde mötas. Nisse Sandström Group var gemensamt aktiva under flera år och lyckades anamma ett kollektivt spelsätt där alla var individuellt fria i varje ögonblick av musiken, men där gruppens gemensamheter alltid var prioritet och överordnat de solistiska inpassen. Fantasieggande, öppet och radikalt. Det är ren och skär magi att nu – mer än ett halvt sekel senare – lyssna på denna underbara, fria, kreativt kollektiva musik”.

Avslutningsvis ett citat av musikern och producenten Jim O’Rourke, som lyssnat in sig på albumet:
Someone quadruple booked the same session, because the music on this record is at the crossroads where FMP, Faust, The Insect Trust, and Catherine Ribiero met, but we know that road was never built. Nisse Sandström must have found the blueprints for the future, because he built that road.

Se nedan ett intressant panelsamtal mellan musikerna Mats Gustafsson och Erik Dahlbäck, samt Roger Bergner från Svenskt Visarkiv, i samband med skivsläppet av ÖPPET ETT: Nisse Sandström Group:

Spår A1 inspelat under UNM, Historiska museet, Stockholm, 9 februari 1966.
Spår A2 inspelat av Sveriges Radio on December 1965, and broadcasted as part of the radio programme Jazzforum on 15 January 1966.
Spår B1 inspelat av Sveriges Radio på Dans In, Gröna Lund, Stockholm, 24 juli 1967, och sänt i radio den 30 augusti 1967.

Mastring: Lupo
Liner notes: Mats Gustafsson
Intervju med Nisse Sandström & Erik Dahlbäck: Roger Bergner
Foto: Ture Westberg
Art direction: Jonas André
Seriekurator: Mats Gustafsson
Executive Producer: Marie Wisén

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Partita per pianoforte Musik: Arne Ericsson

  • 2.
   Vår i Danmark Musik: Nisse Sandström

  • 3.
   Bränn fläsket Musik: Nisse Sandström, Mats Hagström, Björn J:son Lindh, Erik Dahlbäck, Bengt Linnarsson

 • Total speltid
CAP 21936 // Jazz // Releasedatum: 15 september, 2023