The Swedish Violin Vol. 2

Nils-Erik Sparf, Cecilia Zilliacus, Tobias Ringborg, Charles Barkel, Leo Berlin, Leon Spierer, Endre Wolf, Jari Valo, Josef Grünfarb, Karl-Ove Mannberg, Emil Dekov, Helena Norin, Thomas Westling, Olle Linder, Pererik Moræus, Olle Moræus, Anders Jakobsson, Bengt Löfberg, Eva Löfberg, Anders Rosén, Mats Edén, Leif Olsson

Svensk violinmusik är som en aldrig sinande ström och därför släpper Caprice en andra volym på just det temat, som en uppföljare till The Swedish Violin (CAP 80001). Här utvidgas repertoaren dessutom lite grann, för att innefatta det som kanske allra mest har befäst fiolens ställning i svenska musiklivet – folkmusiken. Några väl utvalda spår av polskor och valser får agera påminnelser om detta mellan de mäktiga konserterna, romantiska sonaterna och komplexa modernistiska verken.


Inkluderade är också ett par historiska inspelningar med en av 1900-talets mest ansedda svenska violinister, Charles Barkel (1896-1973). Hilding Rosenbergs äventyrliga första violinkonsert och Tor Aulins mer berömda Fyra Akvareller för fiol och piano visar effektivt på hans eleganta tekniska virtuositet och musikaliska intensitet.

En annan person som får ta lite större utrymme denna gång är tonsättaren Emil Sjögren, vars fem violinsonater och flera småstycken länge varit älskade delar av den svenska violinrepertoaren. Ett par av dessa sonater och hans Poéme för fiol och piano framförs här mästerligt av Tobias Ringborg och Anders Kilström.

Svenska kompositörer charmades tidigt av violinens briljanta klang och ofattbara tekniska möjligheter. Redan under barocken skrevs många violinkonserter och solostycken av flera olika kompositörer. En delförklaring är förstås fiolens kontinuerligt starka ställning inom den svenska folkmusiken, där den varit ett naturligt och populärt inslag ända sedan instrumentets framväxt under sena renässansen och tidiga barocken, fram till idag. Med det sagt så har folkmusiken i sig inte alltid stått högt i kurs, särskilt de många år då kyrkans stränga läror om musikens syndfullhet fick råda i stort sett oemotsagda.

Det var under senromantiken och 1900-talet som den riktiga explosionen av svensk konstmusik ägde rum och det finns knappt någon av de etablerade svenska tonsättarna som inte skrivit både konserter, sonater, tondikter och allehanda kammarmusik med fiolen i centrum. Något som naturligtvis hjälpts av att Sverige har fostrat och utifrån lockat till sig ett stort antal eminenta violinister genom åren.

På dessa inspelningar medverkar t.ex. violinisterna Cecilia Zilliacus, Nils-Erik Sparf, Leo Berlin och Jari Valo, dirigenter som Lu Jia, Sergiu Comissiona och Juha Kangas, samt orkestrarna Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna och Norrköpings Symfoniorkester.

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Violin Concerto: I. Allegro con fuoco Musik: Anders Eliasson

  • 2.
   Violin Concerto: II. Lento Musik: Anders Eliasson

  • 3.
   Violin Concerto: III. Presto Musik: Anders Eliasson

  • 4.
   Sonata No. 6 for Two Violins: Andante - Tempo di Walzer Musik: Allan Pettersson

  • 5.
   Violin Sonata No. 1 in G minor, Op. 19: I. Allegro vivace Musik: Emil Sjögren

  • 6.
   Violin Sonata No. 1 in G minor, Op. 19: II. Andante Musik: Emil Sjögren

  • 7.
   Violin Sonata No. 1 in G minor, Op. 19: III. Finale: Presto Musik: Emil Sjögren

  • 8.
   Polska efter Rimsen från Bollnäs finnskog Musik: Traditional

  • 9.
   Violin Concerto, Op. 19 (1976 version): I. Allegro non troppo Musik: Gunnar de Frumerie

  • 10.
   Violin Concerto, Op. 19 (1976 version): II. Andante sostenuto Musik: Gunnar de Frumerie

  • 11.
   Violin Concerto, Op. 19 (1976 version): III. Tempo moderato Musik: Gunnar de Frumerie

  • 12.
   Diabas for Solo Violin Musik: Sven-David Sandström

  • 13.
   Four Watercolours for Violin and Piano: I. Idyll Musik: Tor Aulin

  • 14.
   Four Watercolours for Violin and Piano: II. Humoresque Musik: Tor Aulin

  • 15.
   Four Watercolours for Violin and Piano: III. Lullaby Musik: Tor Aulin

  • 16.
   Four Watercolours for Violin and Piano: IV. Polska Musik: Tor Aulin

  • 17.
   Inte sörjer jag för mina barn är små Musik: Traditional

  • 18.
   Violin Concerto: I Musik: Lille Bror Söderlundh

  • 19.
   Violin Concerto: II Musik: Lille Bror Söderlundh

  • 20.
   Violin Concerto: III Musik: Lille Bror Söderlundh

  • 21.
   Violin Concerto: IV Musik: Lille Bror Söderlundh

  • 22.
   Sonata No. 3 for Solo Violin: I. Poco largamente Musik: Hilding Rosenberg

  • 23.
   Sonata No. 3 for Solo Violin: II. Andante Musik: Hilding Rosenberg

  • 24.
   Sonata No. 3 for Solo Violin: III. Allegro con fuoco Musik: Hilding Rosenberg

  • 25.
   Vals efter Gössa Anders Musik: Traditional

  • 26.
   Suite No. 2, 'in modo barocco': I. Entrata Musik: Ture Rangström

  • 27.
   Suite No. 2, 'in modo barocco': II. Alla Ballata Musik: Ture Rangström

  • 28.
   Suite No. 2, 'in modo barocco': III. Finale quasi grottesca Musik: Ture Rangström

  • 29.
   Sonata No. 7 for Two Violins Musik: Allan Pettersson

  • 30.
   Knäppvals efter Ivar Tallrot Musik: Traditional

  • 31.
   Sonatina No. 2, Op. 15: I. Tranquillo Musik: Bo Linde

  • 32.
   Sonatina No. 2, Op. 15: II. Scherzando vivo Musik: Bo Linde

  • 33.
   Sonatina No. 2, Op. 15: III. Largo Musik: Bo Linde

  • 34.
   Sonatina No. 2, Op. 15: IV. Allegro con fuoco Musik: Bo Linde

  • 35.
   Violin Concerto No. 1: I. Moderato Musik: Hilding Rosenberg

  • 36.
   Violin Concerto No. 1: II. Allegro robustamente Musik: Hilding Rosenberg

  • 37.
   Violin Concerto No. 1: III. Lento e cantabile Musik: Hilding Rosenberg

  • 38.
   Violin Concerto No. 1: IV. Vivace Musik: Hilding Rosenberg

  • 39.
   Violin Concerto No. 1: V. Allegro risoluto Musik: Hilding Rosenberg

  • 40.
   Halling efter Omas Per, Transtrand Musik: Traditional

  • 41.
   Sonata No. 5 in A minor, Op. 61: I. Andante sostenuto Musik: Emil Sjögren

  • 42.
   Sonata No. 5 in A minor, Op. 61: II. Scherzo vivacissimo Musik: Emil Sjögren

  • 43.
   Sonata No. 5 in A minor, Op. 61: III. Andante con nobile Musik: Emil Sjögren

  • 44.
   Sonata No. 5 in A minor, Op. 61: IV. Allegro giocoso Musik: Emil Sjögren

  • 45.
   Sonata No. 3 for Two Violins Musik: Allan Pettersson

  • 46.
   Djävulspolskan från Brunskog Musik: Traditional

  • 47.
   Violin Concerto, Op. 23: I. Allegro moderato ma inquieto Musik: Dag Wirén

  • 48.
   Violin Concerto, Op. 23: II. Andante espressivo Musik: Dag Wirén

  • 49.
   Violin Concerto, Op. 23: III. Allegro molto Musik: Dag Wirén

  • 50.
   Poéme in C Major for Violin and Piano, Op. 40 Musik: Emil Sjögren

 • Total speltid
Digital // CAP 80004 // Swedish Classical Music // Klassiskt // Releasedatum: 15 december, 2017