Sjömansvisor & Rallarvisor

Blandade artister

Långt från hemmet och de kära diktades många visor bland sjömän och rallare. De handlade om flickor och muntra arbetslag, men även om olidliga arbetsförhållanden, olyckor, långa resor och hemlängtan.

Många av sjömans- och rallarvisorna användes även som hjälp att hålla en gemensam rytm i arbetslaget. Lyssna till visan om Georg Sjöman som blir uppäten av sina kamrater, till ”Bramråvisan” eller ”En rallare, en rallare från södra Sverige kom”. Här finns arbetsvisor och beskrivningar av sjöfärder och järnvägsbyggen, visor om kärlek och svikna löften. De flesta är skrivna av sjömän och rallare själva, men en del också av andra, som beskriver det legendomspunna livet – mer eller mindre sanningsenligt!

Inspelningarna är gjorda hemma hos äldre sjömän, rallare och andra traditionsbärare på 1960- och 70-talen. Sångtexterna medföljer i häftet.

Läs mer
Visa spårlista
  • 1.
   Jag som så mången andra på havet segla må
   2'25
  • 2.
   Sex år det har förflutit sen vi skådade vårt land
   2'50
  • 3.
   Yankee ship came down the river
   0'28
  • 4.
   There was once a shipper
   2'12
  • 5.
   Det gingo tre flickor planterande kål
   3'37
  • 6.
   Adjö farväl för sista gång
   1'46
  • 7.
   Min man han var en sjöman
   1'37
  • 8.
   Och Georg Sjöman tar ömt i famnen (Georg Sjöman)
   2'25
  • 9.
   Kom gossar ska ni få höra
   2'38
  • 10.
   Jag är en skärgårdsflicka
   2'51
  • 11.
   Spel upp I musikanter, för sjömansgossar raskt det
   1'20
  • 12.
   På sjöstranden där hissades ett ankare
   4'01
  • 13.
   En rallare, en rallare från södra Sverige kom
   2'08
  • 14.
   Vi reste ifrån Virbo (Ofotenvisan)
   2'46
  • 15.
   Uti en mörk och dyster kväll
   3'56
  • 16.
   Hå nu klämmer vi å hej (baxarvisa)
   0'15
  • 17.
   Hå bax, hej bax (baxarvisa)
   0'37
  • 18.
   Här går ettan (pålarvisa)
   0'30
  • 19.
   I Gällivara trakter (Gällivaravisan)
   2'36
  • 20.
   En visa vill jag sjunga om en olycka svår
   3'26
  • 21.
   Kamrater, kom an
   3'12
  • 22.
   Jag är födder i en hydda invid Lannevaara fjäll
   3'30
  • 23.
   Upp kamrater alla
   3'26
  • 24.
   Längs Ångermanälven
   4'51
 • Total speltid 59'22

Compact Disc // CAP 21540 // Musica Sveciae/Folk Music in Sweden // Folkmusik // Releasedatum: 1 januari, 1996