Låtar från Orsa och Älvdalen

Blandade Artister

Orsa och Älvdalen i Dalarna har alldeles egna musikaliska dialekter.De är ålderdomliga och skrovliga, fulla av drillar och komplicerade rytmer. Lyssna på Gössa Anders Andersson och fyra andra spelmän från Älvdalen.

Gössa Anders Andersson hörde till den gamla stammens spelmän och bevarade samvetsgrant både låtar och spelsätt. Fyra spelmän förde vidare en levande spelmanstradition, både i fråga om teknik och låtmaterial. De fyra var: Lars Orre i Rot, Lars Åhs i Blyberg, Tolv Manne i Näset och Gereon Fält i Rot.
Läs mer
Visa spårlista
  • Låtar från Orsa – Gössa Anders Andersson
   • 1.
    Polska efter fadern
    1'34
   • 2.
    Orsa brudmarch efter Bleckå
    1'18
   • 3.
    Orsa gamla brudmarch efter Maklin
    1'36
   • 4.
    Vals efter fadern
    1'35
   • 5.
    Polska efter Jämt Olle
    1'52
   • 6.
    Storpolskan efter Bleckå
    1'20
   • 7.
    Polska efter Jämt Olle
    1'21
   • 8.
    Polska efter Bleckå
    1'40
   • 9.
    Polska efter Pellar Anna
    1'44
   • 10.
    Polska efter Bleckå
    1'33
   • 11.
    Polska efter fadern och Bleckå
    1'25
   • 12.
    Polska efter fadern
    1'23
   • 13.
    Polska efter Bleckå
    1'51
   • 14.
    Polska efter Jämt Olle
    1'23
   • 15.
    Brudpolska efter Minu Per Hansson
    1'08
   • 16.
    Polska efter Bränd Jon
    1'00
   • 17.
    Brudpolska efter Janissa Per Hansson
    1'19
   • 18.
    Brudpolska efter Janissa Per Hansson
    1'00
   • 19.
    Brudhisslåt från Skattungbyn efter Erik Bengtsson
    1'01
   • 20.
    Långdans efter Bleckå
    1'48
   • 21.
    Polska efter Bleckå
    1'28
   • 22.
    Polska efter Bleckå
    1'20
   • 23.
    Gånglåt efter Bleckå
    1'25
   • 24.
    Polska efter Bleckå
    1'31
   • 25.
    Polska efter Grev Jon Hansson
    1'46
   • 26.
    Polska efter Jämt Olle
    1'42
  • Låtar från Älvdalen – Evert Åhs
   • 27.
    Jemsken, polska efter Södersten
    1'25
   • 28.
    Silkesvalsen, vals efter Södersten
    1'28
   • 29.
    Gånglåt efter Lars Åhs (Karlfelts gånglåt)
    2'24
   • 30.
    Svartvik, polska efter Gyris Anders
    1'33
   • 31.
    Älvdalens steklåt
    1'39
   • 32.
    Brudpolska efter Gamt Berg
    1'10
   • 33.
    Herrarbetslåten, marsch efter Gamt Berg
    1'20
   • 34.
    Evertsbergs gamla brudmarsch efter Pål Karl Persso
    1'45
   • 35.
    Vals efter Pål Karl Persson
    1'06
   • 36.
    Tegelsträngslåten, polska efter Södersten
    1'27
   • 37.
    Farmors brudpolska efter Gyris Anders
    1'31
  • Lars Orre
   • 38.
    Per Andsu-låten, polska
    1'24
   • 39.
    Sven Marits brudlåt
    1'29
   • 40.
    Älvdalens steklåt
    1'44
   • 41.
    Barkbrödslåten, polska
    0'51
   • 42.
    Polska av Södersten
    2'20
  • Gereon Fält
   • 43.
    Gånglåt
    1'15
  • Elg Emanuel Andersson (Tolv Manne)
   • 44.
    Polska efter Södersten
    0'46
   • 45.
    Polska efter modern och farmodern
    1'23
   • 46.
    Polska efter Gyris Anders
    1'17
   • 47.
    Brännvinslåt
    1'16
   • 48.
    Polska Musik: Göran Olsson-Föllinger Text: Göran Olsson-Föllinger
    1'23
   • 49.
    Länsmanslåten, polska
    0'57
   • 50.
    Sven Marits brudlåt
    0'57
   • 51.
    Barkbrödslåten, polska
    0'51
 • Total speltid 75'16

Compact Disc // CAP 21476 // Musica Sveciae/Folk Music in Sweden // Folkmusik // Releasedatum: 1 januari, 1995