Petrus de Dacia (Collector’s Classics, Vol. 18)

Blandade artister


I höst är det trettio år sedan Caprice Records publicerade den första volymen av CD-antologin Collector’s Classics, femskivorsboxen Äldre svenska stråkkvartetter. Tidpunkten att avsluta denna musikhistoriska antologi är nu kommen vilket markeras med en volym tillägnad den (med 753 föreställningar!) mest spelade svenska operan. Nämligen Friedrich Mehlers (1896-1981) Petrus de Dacia, som även har kallats Ruinspelet eftersom den under mer än sextio år framfördes uteslutande i S:t Nicolais kyrkoruin i Visby, i åratal med tonsättaren som dirigent. Det betyder att på samma gång fullföljs även antologins systematiska bevarande av inspelningar med svenska tonsättare som dirigerar egna verk.

Petrus de Dacia, operans titel- och huvudperson, har tidigare kallats Sveriges första författare på grund av berättelsen som han skrev på latin och som ingår i Codex Iuliacensis HS 599. Digifilen med skivorna visar bilder av det medeltida dokumentets pärmar, flankerande Petrus sigill.


Operan beskriver hur Petrus söker sin tillflykt till dominikanerna i Visby (akt 1), hur han som novis på väg till Köln (akt 2, tablå 1) passerar byn Stommeln, där han den 12 december 1267 får uppleva ett under (akt 2, tablå 2) om vilket han ett tiotal år senare skriver den av litteraturhistorikerna uppmärksammade berättelsen (akt 3, tablå 1) på vilken den gotländske läkaren Josef Lundahl baserade sin libretto. Innan Petrus låter sig väljas till prior vid dominikanklostret i Visby år 1286, utkämpar han (i akt 3, tablå 2) en inre kamp att bekämpa sina syndiga känslor för den undergörande Christina Brunse i Stommeln, men som hon nu själv i en Madonna-uppenbarelse ger honom absolution för.

Den första skivan av de tre i volym 18 inleds av tonsättarens egen berättelse om Ruinspelets tillkomst varefter han ackompanjerar Walborg Beer i ett par av hans sånger. Det var Beer som sjöng dubbelrollen Christina/Madonnan vid operans urpremiär den 4 augusti 1929 och detta är det enda bevarade röstprovet. F.ö. innehåller volymen två kompletta operainspelningar, en äldre och en yngre, samt två korta utdrag med den legendariska tenoren Olle Sivall, som t.o.m. blev bofast i Visby efter att mellan 1947 och 1966 ha sjungit titelrollen 285 gånger.
Den yngre operainspelningen av Petrus de Dacia i operans slutgiltiga utformning publicerades 1976 på två vinylskivor vilka, efter att de av tagits bort ur CBS/Sony Music-katalogen, länge efterfrågats i digital form. Här hör vi Lars Billengren i titelrollen, Christina Gorne som Christina respektive Madonnan, Gabriella Oxenstierna som den sjuka kvinnan och hovsångaren Sigurd Björling som priorn Walter — den roll som enligt honom själv var hans livs viktigaste och som han på ett imponerande sätt utförde 194 gånger.

Liveinspelningen gjordes med mikrofoner placerade tätt intill taket på hög höjd ovanför spelplatsen för att fånga den speciella rumsakustiken. När tonsättaren hörde resultatet såg hans son honom lyckligare än någonsin tidigare. Som prov på hans tacksamhet överlämnade Mehler sin äldsta men tyvärr inte kompletta privatinspelning från 1952. Den har nu med hjälp av andra fragment ur familjearkivet kunnat rekonstrueras och låter oss ta del av den version som användes mellan 1949 och 1954. Således kommer den närmast originalet, vilket innebär att vi nu få höra hovsångaren Leon Björker som priorn Walter, en roll som han skapade den 4 augusti 1929 och därefter upprepade 170 gånger.

Det var många gånger men långt ifrån Visbyalten Gurli Swedmans rekord; från och med 1930 och under nästan fyra decennier sjöng hon den sjuka kvinnan 395 gånger. Olle Sivalls Petrus har redan omnämnts medan en annan av Stockholmsoperas legendariska artister, den unga Elisabeth Söderström, medverkade endast 23 gånger som Christina och Madonnan. I den äldre versionen från 1952/53 hörs alltså Söderström, Swedman, Björker och Sivall under Mehlers taktpinne.

Den 10 augusti 1990 gavs Petrus de Dacia för sista gången i S:t Nicolai, som senare återuppstått som konsertlokal. Lördagskvällen den 4 oktober 2008 gjorde domkyrkoorganisten i Visby, Claes Holmgren, ett försök att blåsa nytt liv i mästerverket med två konsertframföranden av Petrus de Dacia i Visby domkyrka samma kväll. Eftersom det bara behövs fyra solister, en oratoriekör och fjorton musiker i instrumentalensemblen kan kanske denna nyutgåva inspirera till en nytändning.

Carl-Gunnar Åhlén, 2021

Läs mer

Visa spårlista

  • Disc 1

   • 1.
    Ruinspelets tillblivelse (intervju 3 augusti, 1975) Musik: Friedrich Mehler/Carl-Gunnar Åhlén

   • 2.
    Två gotländska sånger: Sju orchidéer - Du är min Musik: Friedrich Mehler

   • 3.
    Petrus de Dacia (Reconstruction 1949-1961): Prologue: 'De visa Er att kärlek alltid kämpar' Musik: Friedrich Mehler

   • 4.
    Petrus de Dacia (Reconstruction 1949-1961): Act 1: 'Hjälp, hjälp, förbarmande! Hjälp!' Musik: Friedrich Mehler

   • 5.
    Petrus de Dacia (Reconstruction 1949-1961): Act 2, Scene 1: 'Är vi inte framme snart?' Musik: Friedrich Mehler

   • 6.
    Petrus de Dacia (Reconstruction 1949-1961): Act 2: Intermezzo Musik: Friedrich Mehler

   • 7.
    Petrus de Dacia (Reconstruction 1949-1961): Act 2, Scene 2: 'Maria, all min tanke, all min tro du är' Musik: Friedrich Mehler


  • Disc 2

   • 1.
    Petrus de Dacia (Reconstruction 1949-1961): Act 3, Scene 2: 'Min son, hur härligt gläds jag åt' - Ave virgo singularis Musik: Friedrich Mehler

   • 2.
    Petrus de Dacia (Reconstruction 1949-1961): Prologue (addendum 1930): 'Från människornas fall i paradiset' Musik: Friedrich Mehler

   • 3.
    Petrus de Dacia (Reconstruction 1949-1961): Act 3, Scene 1 (addendum 1957): 'Emedan Stommeln ej låg långt från vägen' Musik: Friedrich Mehler

   • 4.
    Petrus de Dacia (Live in Visby 1975): Prologue: 'Från människornas fall i paradiset' Musik: Friedrich Mehler

   • 5.
    Petrus de Dacia (Live in Visby 1975): Act 1: 'Hjälp, hjälp, förbarmande! Hjälp!' Musik: Friedrich Mehler


  • Disc 3

   • 1.
    Petrus de Dacia (Live in Visby 1975): Act 2, Scene 1: 'Kom, Speleman!' Musik: Friedrich Mehler

   • 2.
    Petrus de Dacia (Live in Visby 1975): Act 2, Scene 2: 'Mater, mater Dei beata' Musik: Friedrich Mehler

   • 3.
    Petrus de Dacia (Live in Visby 1975): Act 2: Intermezzo Musik: Friedrich Mehler

   • 4.
    Petrus de Dacia (Live in Visby 1975): Act 3, Scene 1: 'Emedan Stommeln ej låg långt från vägen' Musik: Friedrich Mehler

   • 5.
    Petrus de Dacia (Live in Visby 1975): Act 3: Intermezzo Musik: Friedrich Mehler

   • 6.
    Petrus de Dacia (Live in Visby 1975): Act 3, Scene 2: 'Min son, hur härligt gläds jag åt' - Ave virgo singularis Musik: Friedrich Mehler


 • Total speltid

CAP 21933 // Collector's Classics // klassiskt // Releasedatum: 17 september, 2021