Arnljot

Sigurd Björling, Barbro Ericsson, Leon Björker, Margareta Bergström, Anders Näslund, Bertil Alstergård, Carl-Axel Hallgren, Conny Söderström, Sture Ingebretzen, Arne Tyrén, Eva Prytz, Olle Sivall, Sven-Erik Jacobsson, Arne Wirén, Georg Svedenbrant, Tore Persson, Sven Wallskog, Sylvan Beré, Kungliga Hovkapellet, Royal Swedish Opera Chorus, Sixten Ehrling, Arne Sunnegårdh

Operan Arnljot av Wilhelm Peterson-Berger (1867–1942) hör till de tyngst vägande bidragen till en svensk musikdramatik – under lång tid betraktades den som den svenska nationaloperan framför andra.

Sedan urpremiären 1910 spelades verket mer än 80 gånger av Kungliga Operan, fram till 1960 då det här presenterade framförandet gavs som jubileumsföreställning den 8 maj, med anledning av 50-årsminnet av urpremiären. Sedan 1949 gavs Arnljot i Stig Rybrants bearbetade version.

Många av Kungliga Operans främsta krafter från denna tid medverkar under ledning av Sixten Ehrling, vilket även gör denna inspelning av Peterson-Bergers främsta musikdrama till ett ovärderligt dokument över dåtida sångtradition.

Ladda ner en digital booklet.

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Kommen, kvinnor!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 2.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Huld och hövisk hälsning…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 3.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Hån, nidord ännu…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 4.
   Arnljot, Akt 1: Sigurd: ”Gunstigt möte, fränka!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 5.
   Arnljot, Akt 1: Gunhild: ”Vet du fader, att…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 6.
   Arnljot, Akt 1: Gunhild: ”Nej, ingen är konungalik…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 7.
   Arnljot, Akt 1: Arnljot: ”Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 8.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Arnljot, min son, sök att …” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 9.
   Arnljot, Akt 1: Gudfast: ”God dag, svärfader!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 10.
   Arnljot, Akt 1: Östmund: ”Blot är hållet med bön till de höge...” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 11.
   Arnljot, Akt 1: Unn: ”Arnljot, säg – är det – sant?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 12.
   Arnljot, Akt 1: Gunhild: ”Arnljot!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 13.
   Arnljot, Akt 1: Torar: ”Där är han ännu.” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 14.
   Arnljot, Akt 2: Vaino: ”Vems röst hör jag ropa…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 15.
   Arnljot, Akt 2: Ubma: ”Vaino!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 16.
   Arnljot, Akt 2: Vaino: ”Äro de borta?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 17.
   Arnljot, Akt 2: Göka-Tore: ”Vill du strid, främling, så stöt till!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 18.
   Arnljot, Akt 2: Vaino: ”O vore var maska, jag knyter…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 19.
   Arnljot, Akt 2: Gunhild: ”Har du en dryck källfriskt vatten?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 20.
   Arnljot, Akt 2: Gunhild: ”Bor du – här?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 21.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Allt bittrare nederlag unnar mig ödet,..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 22.
   Arnljot, Akt 2: Ubma: ”Säg! Var gömmas din faders skatter?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 23.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Jag var i drömmarnas land” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 24.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Gå till ditt folk!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 25.
   Arnljot, Akt 2: Ubma: ”Du listiga hynda,..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 26.
   Arnljot, Akt 2: Arnljot: ”Hans hemliga konst räcker..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 27.
   Arnljot, Akt 3: Olav: ”Nåväl – då I nu skiftat håg…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 28.
   Arnljot, Akt 3: Hirdmannen: ”Till Stiklestads gård har kommit…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 29.
   Arnljot, Akt 3: Tormod: ”Ung och båld den bruna havsörn…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 30.
   Arnljot, Akt 3: Arnljot: ”Hell dig, konung!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 31.
   Arnljot, Akt 3: Finn Arnesson: ”Herre, våra spejare mäla,..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 32.
   Arnljot, Akt 3: Olav: ”Ej hinna vi byta många ord…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 33.
   Arnljot, Akt 3: Finn Arnesson: ”Herre, bondehären rycker fram…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 34.
   Arnljot, Akt 3: Gunhild: ”Är det möjligt!” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 35.
   Arnljot, Akt 3: Sigurd: ”Vi måste finna honom,..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 36.
   Arnljot, Akt 3: Sigurd: ”Var lugn, Arnljot, jag..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 37.
   Arnljot, Akt 3: Kung Olav: ”Och nu, mina män,..” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 38.
   Arnljot, Akt 3: Gunhild: ”O, skräckfulla vävnad av…” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 39.
   Arnljot, Akt 3: Olav: ”Vad? Är du sårad?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 40.
   Arnljot, Akt 3: Gunhild: ”Så bedrog jag mig ej.” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

  • 41.
   Arnljot, Akt 3: Sigurd: ”Är han död?” Musik: Wilhelm Peterson-Berger

 • Total speltid
CD/Digital // CAP 22058 // Klassiskt // Releasedatum: 23 oktober, 2015