Folkrörelsernas musik

Blandade artister

Det moderna svenska samhället är otänkbart utan folkrörelsernas inflytande under 18- och 1900-talen. De tre största av dem – väckelserörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen – har från början haft ett rikt och särpräglat musikliv som utgjorde protest, alternativ eller komplement till det etablerade musiklivet. Folkrörelsernas musik är en viktig del av vårt kulturarv och har spelat en stor roll för utformningen av det musikliv vi har idag. I en spännande kavalkad med omväxlande gamla och samtida inspelningar får vi följa ett väckelsemöte, en intagningsceremoni, ett strejkmöte och andra sammankomster inom folkrörelserna, där musiken haft en stor plats.

Det omfångs- och detaljrika konvolutet till fysiska originalutgåvan finns att läsa här.


Producent: Ruud de Sera
Tekniker: Håkan Wollgård & Sven-Eric Edvardsson
Grafisk utformning: Ermalm’s Egenart & Sofia Berry
Omslagsfoto: Mats Landin, Nordiska Museet
Textförfattare och musikurval: Hans Bernskiöld, Stefan Bohman, Inger Selander
Musikalisk rådgivare: Gunnar Eriksson
Översättare: Roger G Tanner
Redaktör: Henrik Karlsson
Bildredaktör: Ann-Charlotte Hell
Läs mer

Visa spårlista

  • 1.
   Väckelserörelsens musik: Till hemmet där ovan sig sträcker min själ

  • 2.
   Väckelserörelsens musik: Guds barn jag är

  • 3.
   Väckelserörelsens musik: Hjärtans Jesus, i ditt hjärta

  • 4.
   Väckelserörelsens musik: Det är en härlig ting

  • 5.
   Väckelserörelsens musik: Lev för Jesus

  • 6.
   Väckelserörelsens musik: O, låt basunens ljud

  • 7.
   Väckelserörelsens musik: Saliga hem

  • 8.
   Väckelserörelsens musik: Upp kamrater, se baneret

  • 9.
   Väckelserörelsens musik: Bön

  • 10.
   Väckelserörelsens musik: Seklernas väkter

  • 11.
   Väckelserörelsens musik: Det är så gott att älska Gud

  • 12.
   Väckelserörelsens musik: Tänk vilken underbar nåd av Gud

  • 13.
   Väckelserörelsens musik: Låt frälsningsfanan vaja

  • 14.
   Väckelserörelsens musik: Rönninge

  • 15.
   Väckelserörelsens musik: Släpp solsken in

  • 16.
   Väckelserörelsens musik: Som en fågel sig vilar

  • 17.
   Väckelserörelsens musik: Frälsningsfröjd

  • 18.
   Väckelserörelsens musik: Min Gud, jag sjunker ned

  • 19.
   Väckelserörelsens musik: Och jag såg en ny himmel

  • 20.
   Väckelserörelsens musik: Tryggare kan ingen vara

  • 21.
   Väckelserörelsens musik: Kristus kallar Sveriges ungdom

  • 22.
   Arbetarrörelsens musik: Vi skåda en yppig och fruktbar natur

  • 23.
   Arbetarrörelsens musik: Lifregementets marsch

  • 24.
   Arbetarrörelsens musik: Fackföreningsmarsch

  • 25.
   Arbetarrörelsens musik: Arbetets söner

  • 26.
   Arbetarrörelsens musik: Vår röda fana

  • 27.
   Arbetarrörelsens musik: Marseljäsen

  • 28.
   Arbetarrörelsens musik: Stockholms hamnarbetarefackförenings strejkmöte den 3 april 1903

  • 29.
   Arbetarrörelsens musik: Arbetets söner

  • 30.
   Arbetarrörelsens musik: Socialisternas marsch

  • 31.
   Arbetarrörelsens musik: Aprilvisan

  • 32.
   Arbetarrörelsens musik: Ungdomssång

  • 33.
   Arbetarrörelsens musik: Valvisor från Landstingsmannavalet 1946: Liljas allsång som ni vet är populär

  • 34.
   Arbetarrörelsens musik: Valvisor från Landstingsmannavalet 1946: Folkets parti har god melodi

  • 35.
   Arbetarrörelsens musik: Valvisor från Landstingsmannavalet 1946: Välkomna, välkomna

  • 36.
   Arbetarrörelsens musik: Friheten på marsch

  • 37.
   Nykterhetsrörelsens musik: Välkommen, välkommen vi hälsa en var

  • 38.
   Nykterhetsrörelsens musik: Fader, min fader, kom hem med mig nu

  • 39.
   Nykterhetsrörelsens musik: Kom till oss att så och skörda

  • 40.
   Nykterhetsrörelsens musik: Ur intagningsceremoni

  • 41.
   Nykterhetsrörelsens musik: Stäm bröder in i livlig takt

  • 42.
   Nykterhetsrörelsens musik: Avhållslöfte

  • 43.
   Nykterhetsrörelsens musik: Se hur skönt vi sammanbinda

  • 44.
   Nykterhetsrörelsens musik: Framåt! I nykterhetens sanne vänner

  • 45.
   Nykterhetsrörelsens musik: Godtemplarordens sång

  • 46.
   Nykterhetsrörelsens musik: Ur tal vid firandet av Godtemplarordens 60-årsjubileum 1939

  • 47.
   Nykterhetsrörelsens musik: Vill du våga en dust

  • 48.
   Nykterhetsrörelsens musik: En sång om de ringa små ljusen

  • 49.
   Nykterhetsrörelsens musik: Vandringen och målet

  • 50.
   Nykterhetsrörelsens musik: Ur tal vid studiemöte 1947

  • 51.
   Nykterhetsrörelsens musik: Nationaltemplarorden (Som en ädel säd)

  • 52.
   Nykterhetsrörelsens musik: Svensk rapsodi nr. 1

  • 53.
   Bonusspår: Strejkmarschen ur Stockholmsluft

 • Total speltid

Digital // CAP 22070 // Folk // Releasedatum: 1 maj, 2019