Anders Eliasson, Desert Point

Mellersta Österbottens Kammarorkester, dirigent Juha Kangas

En av våra största och mest angelägna tonsättare idag är Anders Eliasson. På denna cd presenteras två solokonserter – för horn respektive violin – och stråkstycket Desert Point från tidigt 80-tal.

Som solist i hornkonserten hör vi Sören Hermansson, också beställare av verket som, uruppfördes 1992. Solist i violinkonserten är Jari Valo, som tillsammans med Juha Kangas tillägnats detta verk. Även detta är ett beställningsverk komponerat 1993 på uppdrag av Mellersta Österbottens Kammarorkester.

Mellersta Österbottens Kammarorkester (eller det internationella namnet Ostrobothnian Chamber Orchestra), har gjort sig känd för utomordentliga tolkningar av nutida, främst nordiska verk. Man har uruppfört ett otal verk och skapat sig en egen profil.

Orkestern under grundaren Juha Kangas ledning tilldelades 1993 Nordiska rådets musikpris. Anders Eliasson fick denna utmärkelse för sin första symfoni 1992.

Läs mer
Visa spårlista
  • Hornkonsert, Concerto per Corno ed Archi ”Farafalle e ferro”
   • 1.
    I Risoluto
    8'07
   • 2.
    II Lento
    7'22
   • 3.
    III Presto, leggiero
    7'43
  • 4.
   Desert Point Musik: Anders Eliasson
   13'43
  • Violinkonsert, Concerto per Violino ed Orchestra d'archi
   • 5.
    I Allegro
    6'40
   • 6.
    II Lento
    6'13
   • 7.
    III Presto
    9'05
 • Total speltid 59'12

Compact Disc // CAP 21422 // Klassiskt // Releasedatum: 1 januari, 1995