Åke Hermanson: Alarme

Blandade artister

Alarme är ett varningsrop, ett vrål, tänkt att skalla genom tidsåldrarna. Invoco – åkallan – är en grå sorgesång över generationer av drunknade fiskare.

Två färgstarka titlar komponerade av en av den svenska musikens verkliga doldisar, Åke Hermanson (1923–1996). Hans musik växte upp ur Bohusläns klippiga havsbad och projicerade människan mot universum i verk som Ultima, Utopia, Appeller och Mässa för måsar. Hermanson såg Beethoven och Sibelius som sina jämlikar men bröt ny mark och skapade ett egensinnigt och kärvt musikspråk.

Av Hermansons omkring trettio fullbordade kompositioner har Göran Bergendal här valt ut och sammanställt tjugo titlar – kammarmusik, körverk och orkesterverk – från 1951 till 1985. Merparten är återutgivningar av äldre inspelningar, men tre av verken har inte givits ut tidigare.

En biografisk skiss kommenterar och dokumenterar Hermansons hela produktion, med särskilda hänvisningar till verken i albumet.

Det välkända hornstycket Alarme, som spelas världen över, har fått ge namn till denna dubbel-cd som dessutom innehåller en komplett verkförteckning.

Läs mer
Visa spårlista
  • CD 1
   • A due voci op. 3 Musik: Åke Hermanson
    • 1.
     A due voci op. 3
     5'19
   • In nuce op. 7 Musik: Åke Hermanson
    • 2.
     In nuce op. 7
     2'50
   • Symfoni no 1 op. 9 Musik: Åke Hermanson
    • 3.
     I. Moderato
     9'18
    • 4.
     II. Più lento espressivo
     7'44
    • 5.
     III. Presto furioso
    • 6.
     IV. Finale. Moderato, allegro molto
     7'55
   • Appell I-IV op. 10 Musik: Åke Hermanson
    • 7.
     Appell I Rapidamente
     1'31
    • 8.
     Appell II Risoluto
     1'53
    • 9.
     Appell III Articolazione
     3'39
    • 10.
     Appell IV Prestissimo fremente
     2'11
   • Alarme op. 11 Musik: Åke Hermanson
    • 11.
     Alarme op. 11
     4'20
   • Ultima op. 13 Musik: Åke Hermanson
    • 12.
     Ultima op. 13
     12'10
   • Flauto del Sole op. 19 Musik: Åke Hermanson
    • 13.
     Flauto del Sole op. 19
     4'25
   • Utopia op. 20 Musik: Åke Hermanson
    • 14.
     Utopia op. 20
     12'08
  • CD 2
   • Preludium och fuga op. 1 Musik: Åke Hermanson
    • 1.
     Preludium och fuga op. 1
     6'04
   • Lyrisk metamorfos op. 2 Musik: Åke Hermanson
    • 2.
     Lyrisk metamorfos op. 2
     15'58
   • Invoco op. 4 Musik: Åke Hermanson
    • 3.
     Invoco op. 4
     7'21
   • Stadier op. 5 Musik: Åke Hermanson Text: Karl Vennberg
    • 4.
     Stadier op. 5
     11'22
   • Suoni d'un flauto op. 6 Musik: Åke Hermanson
    • 5.
     Suoni d'un flauto op. 6
     3'34
   • Bohuslänsk klagovisa (Nenia Bahusiensis) op. 8 Musik: Åke Hermanson Text: Ebba Lindqvist
    • 6.
     Bohuslänsk klagovisa (Nenia Bahusiensis) op. 8
     3'51
   • In sono op. 12 Musik: Åke Hermanson
    • 7.
     In sono op. 12
     10'00
   • Flauto d'inverno op. 16 Musik: Åke Hermanson
    • 8.
     Flauto d'inverno op. 16
     3'02
   • Mässa för måsar op. 18 Musik: Åke Hermanson Text: Ebba Lindqvist
    • 9.
     Mässa för måsar op. 18
     10'20
   • Somliga stränder op. 24 Musik: Åke Hermanson Text: Anna Greta Wide
    • 10.
     Somliga stränder op. 24
     3'31
   • Inscrit pour le piano op. 27 Musik: Åke Hermanson
    • 11.
     Inscrit pour le piano op. 27
     2'30
   • Hymn till Saltö op. 31 Musik: Åke Hermanson
    • 12.
     Hymn till Saltö op. 31
     1'24
 • Total speltid 157'40

Compact Disc // CAP 22056 // Klassiskt // Releasedatum: 14 februari, 2007