Lediga tjänster

Fundraiser – Musikverket

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans. En öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till de som är verksamma inom konstområdena som till alla andra intresserade.

För det nyskapande och i dag verksamma kulturlivet erbjuder vi stöd och service i form av stöd till samarbetsprojekt i musiklivet och utbildning och studior åt konstnärer inom elektronmusiken.

Inom kulturarvsverksamheten med samlingar, museum, bibliotek och arkiv pågår dagligen arbetet med att samla in, vårda, bevara och göra tillgängligt men också vetenskapligt bearbeta och aktivt dokumentera samtiden för eftervärlden. Aktiv samverkan är nyckelordet i all vår verksamhet, både i stödet till musiklivet och när vi erbjuder tillgång till kulturarvet för utövare och nyskapare i kulturlivet. 

Bakgrund

2016 öppnar Scenkonstmuseet efter omfattande ombyggnation av byggnaden med anor från 1600-talet. I Scenkonstmuseet kommer kulturarv och nyskapande kulturliv inom musik, teater och dans att mötas – vårt mål är att vara ett museum för den skapande människan. Därför söker Musikverket nu en fundraiser för Scenkonstmuseet.

Arbetsuppgifter och övergripande ansvar

Du kommer tillsammans med GD och museichef att initiera, utveckla och fullfölja sponsrings- och externfinansieringsaktiviteter för Scenkonstmuseet och Musikverket.

Kärnan i uppdraget är att säkra långsiktigt hållbara finansieringslösningar. Du kommer att arbeta brett mot stiftelser och fonder, företag och privata donatorer. Arbetet innefattar såväl att utveckla strategier gentemot möjliga givare som att arbeta med ett professionellt stewardship gentemot befintliga givare. Du skall också säkerställa att den information som behövs för fundraisingarbetet hanteras på ett professionellt sätt i en databas.

Då befattningen är nyinrättad har du stor möjlighet att själv påverka arbetet utifrån dina idéer och expertis.

Kunskap och egenskaper

Uppgiften ställer höga krav på områdeskunskap och erfarenhet från tidigare arbete med fundraising och/eller ansökningar till stiftelser och fonder. Erfarenhet från direkt arbete med filantropiska donationer är meriterande och du bör ha god kunskap om filantropiska och kommersiella investeringar för icke vinstdrivande organisationer.

Du uppskattar möjligheten att utveckla och fullfölja en process från idéstadie till färdigt resultat och kan entusiasmera andra för dina goda idéer. Du sporras av att kombinera kreativitet med ekonomiskt tänkande och har ett starkt samhälls- och kulturintresse.

Du är en god relationsbyggare med gott omdöme och fingertoppskänsla, en övertygande kommunikatör med god språkkänsla och förmåga att uttrycka dig väl i både skrift och tal. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Självfallet är du målinriktad och strukturerad, självgående och bra på att hålla deadlines.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en två års projektanställning.

Musikverket strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Michaël Berglund Executive Search. Du ansöker till tjänsten här. I din ansökan ska du ange diarienummer 1090/14. Sista ansökningsdag är 5 oktober 2014.

Närmare information om tjänsten lämnas av Alexandra Glas hos Michaël Berglund Executive Search, 08-545 66 540, alexandra.glas@mbes.se eller Daniel Wetterskog, museichef Scenkonstmuseet
08-5195 6718, daniel.wetterskog@musikverket.se


Fackliga företrädare

David Jansson, SACO, 08 5195 5423, david.jansson@musikverket.se

Nicholas Eastop, ST, 08-5195 5458, nicholas.eastop@musikverket.se