Vogler to Netzel: Swedish Organ Culture in the 19th Century

Jonas Lundblad, Ulf Norberg, Tobias Ringborg


Orgeln spelade en viktig roll i utvecklingen av det svenska musiklivet under 1800-talet, ändå har tidens musik för instrumentet till stor del förblivit glömd.

Organisterna Jonas Lundblad och Ulf Norberg framför tillsammans med violinisten Tobias Ringborg
ett axplock ur en riklig men relativt okänd repertoar av bland andra Laura Netzel, Valborg Aulin, Sara Wennberg-Reuter, Gustav Hägg, Gustaf Mankell, Bernhard Crusell och Franz Berwald. Flera av verken är förstagångsinspelningar.

Orgeln i Östra Husby kyrka.

Musiken framförs på orglar i Östra Husby kyrka, Väderstad kyrka, Rök kyrka, Västervik Sankt Petri och Vasakyrkan i Göteborg på instrument byggda av stora orgelbyggare som Åkerman & Lund, Marcussen & Søn, samt Gustaf Andersson.


I denna utgåva presenteras nästan uteslutande förstagångsinspelningar, men ändå är urvalet av musik enbart ett axplock ur den rikliga repertoaren från 1800-talets början och något decennium in på 1900-talet. Här görs också ett antal nedslag i den parallella utvecklingen av orgelbyggeri och -repertoar i Sverige. Inspelningarna dokumenterar fem historiska orglar, i ursprungligt eller restaurerat skick och musik som tidigare varit relativt okänd lyfts fram. Bland annat har flera tongivande, men tidigare sällan uppmärksammade kvinnliga tonsättares orgelmusik nu äntligen spelats in.

I den relativt nybildade Kungliga Musikaliska Akademien rådde en stor samsyn när 1800-talet inleddes om att kyrkomusiken och orgelspelet var i förfall. Hela Sverige var hårt krigsdrabbat och uppenbarligen saknades både ordning och bred kompetens hos organisterna. Men ledande gestalter som akademiens sekreterare Pehr Frigel ville också etablera en ny och upphöjd estetik. Efter rokokons galanta stil skulle italiensk vokalpolyfoni och Johann Sebastian Bachs musik inspirera till en bunden och värdig orgelstil. Musikaliska Akademien inriktade också sin utbildning under 1800-talets första hälft på att utbilda organister. Genom dem skulle musikteoretisk bildning nå ut till kyrkor och skolor över hela landet.

Jonas Lundblad

1820 skickade man även ut orgelbyggarna Gustaf Andersson och Pehr Zacharias Strand på en europeisk studieresa. Genom att studera orglar av Gottfried Silbermann, J. G. Mende och C.H.A. von Knoblauch skulle de sedan kunna bygga upp nya orglar av rang i Sverige. Gustaf Anderssons enda bevarade större orgel finns i Östra Husby kyrka på Vikbolandet, söder om Norrköping. Detta majestätiska instrument har en bredare klangbotten än tidigare generationers orglar. Den uppvisar ett för svenskt orgelbyggeri unikt inflytande från Silbermann-traditionens barockorglar, som ännu präglade tyskt orgelbyggeri. En klassisk klang förenas här med den tidiga romantikens expressiva flöjter och stråkstämmor. Invigd 1826 kommer den från en tid då improvisation fortfarande dominerade orgelspelet. Bland de få nedskrivna orgelverken spelas här flera stycken av musiker verksamma i samtidens Östergötland.

Inspelat och mastrat av Erik Sikkema, 12 oktober 2020 – 14 juni 2021.
Grafisk utformning: Sofia Berry
Foto: Ola Högberg
Exekutiv producent: Erik Hamrefors

Läs mer

Visa spårlista

  • 1.
   Gustaf Adolf & Ebba Brahe : Overture Musik: Georg Joseph Vogler

  • 2.
   Tempo giusto Musik: Adolph Mecklin

  • 3.
   Recessional Piece Musik: Johann Christian Friedrich Haeffner

  • 4.
   At Mary’s First Communion Musik: Bernhard Crusell

  • 5.
   March in C Major Musik: Bernhard Crusell

  • 6.
   A Rural Wedding Celebration: I. Introduzione: Adagio - Allegro moderato (attacca) Musik: Franz Berwald

  • 7.
   A Rural Wedding Celebration: II. Hymn: Adagio Musik: Franz Berwald

  • 8.
   A Rural Wedding Celebration: III. Choral Musik: Franz Berwald

  • 9.
   A Rural Wedding Celebration: IV: Pastoral: Allgretto Musik: Franz Berwald

  • 10.
   A Rural Wedding Celebration: V. Allegro moderato Musik: Franz Berwald

  • 11.
   A Rural Wedding Celebration: VI. Folk Song: Andante maestoso Musik: Franz Berwald

  • 12.
   A Rural Wedding Celebration: VII. Allegro moderato Musik: Franz Berwald

  • 13.
   Organ Sonata in C minor: I. Allegro maestoso Musik: Knut Lönngren

  • 14.
   Organ Sonata in C minor: II. Trio: Andante cantabile Musik: Knut Lönngren

  • 15.
   Organ Sonata in C minor: III. Allegro risoluto Musik: Knut Lönngren

  • 16.
   Fugue in F Major Musik: Edmund Passy

  • 17.
   Prelude and Fugue over the names A-dolf H-ess-e: I. Prelude Musik: Gustaf Mankell

  • 18.
   Prelude and Fugue over the names A-dolf H-ess-e: II. Fugue Musik: Gustaf Mankell

  • 19.
   Adagio in B Major Musik: Gustaf Mankell

  • 20.
   Pedal Etude Musik: Gustaf Mankell

  • 21.
   Fantasy: I. Allegro con fuoco Musik: Hermann Berens

  • 22.
   Fantasy: II. Andante con moto Musik: Ivar Hallström

  • 23.
   Fantasy: III. Allegro con fuoco Musik: Ludvig Norman

  • 24.
   Stolts Elisif: Prelude on the Organ during the Nuns’ Procession to Church Musik: August Söderman

  • 25.
   In memory of August Söderman Musik: Wilhelm Heintze

  • 26.
   Catholic Mass: Offertorium Musik: Wilhelm Heintze

  • 27.
   Fantasy and Fugue in D minor: I. Fantasy Musik: Sara Wennerberg-Reuter

  • 28.
   Fantasy and Fugue in D minor: II. Fugue Musik: Sara Wennerberg-Reuter

  • 29.
   Festive March in C Major Musik: Gustav Hägg

  • 30.
   When Leaves Fall Musik: Valborg Aulin

  • 31.
   Adagio for Violin and Organ Musik: Ika Peyron

  • 32.
   Meditation Musik: Laura Netzel

  • 33.
   March Musik: Laura Netzel

  • 34.
   Romance in E Major for Violin and Piano or Organ Musik: Laura Netzel

  • 35.
   Prelude and fughetta: I. Prelude Musik: Laura Netzel

  • 36.
   Prelude and fughetta: II. Fughetta Musik: Laura Netzel

 • Total speltid
CAP 22072 // Releasedatum: 15 oktober, 2021