Visor & Låtar från Bohuslän

Blandade artister

Bohuslän har kommit i skymundan för de ”stora” folkmusiklandskapen. Ändå finns här en mångsidig och säregen spelmanstradition och en levande vissång.

Lyssna till Martin Martinsson i allt från ”småstubbar” och trallande låtar till långa ballader ur hans outtömliga förråd av visor. Fiol-låtarna är från Orust, Svarteborg och Hogdal – platser med gamla spelmansanor, där fiolspelmännen envist hållit sig kvar trots hård konkurrens från dragspelet.

Närheten till Norge röjer sig i mycket av Bohusmusiken: i spelsätt hörs trioler, dubbelgrepp och medljudande strängar och i repertoaren märks den norska dansen halling, som in på vårt sekel dansats i trakterna. Många ovanliga danser som lybeckare, engelska och kadrilj speglas även de i dansmusiken.

Detta är en återutgivning av lp-skivan ”Visor och låtar från Bohuslän” från 1974 vilken kompletterats med tidigare outgivna visor och fiollåtar från arkiven till sammanlagt 50 spår.

Läs mer
Visa spårlista
  • Martin Martinsson, sång & trallning
   • 1.
    Halling Musik: Trad
    0'49
   • 2.
    Grötlåt
    1'49
   • 3.
    Borgelns polska
    1'17
   • 4.
    By by barna
    0'25
   • 5.
    Den lille pilten på kvarnebacken
    0'33
   • 6.
    Skata hon sitter på lagårdstak
    0'38
   • 7.
    Mina getter, mina getabockar
    0'14
   • 8.
    Jag satte mig ut på ronsestang
    1'09
   • 9.
    Bröllopsvisa från Stångenäset
    2'12
   • 10.
    Och dagarna komma och dagarna gå
    0'50
   • 11.
    Först kommer Sobelin
    1'17
   • 12.
    Naveröd hölingar
    0'32
   • 13.
    Den som uppå Brattås ska bo
    0'27
   • 14.
    De va fir å tjuge käringar
    0'34
   • 15.
    Prästen tog si store bok
    0'54
   • 16.
    Je ska synge e granne visa
    0'37
   • 17.
    Je hade en son å han hette Jon
    1'00
   • 18.
    Men lantman han plöjer
    1'29
   • 19.
    Kung Ring han satt i högbänk
    1'07
   • 20.
    Herr Peder han drömde
    1'49
   • 21.
    De lekte gulltavel vid bredan bord
    1'58
   • 22.
    Var har du varit så länge
    3'16
   • 23.
    Rop vid sjösättning
    2'06
   • 24.
    Tuvens vals
    1'51
  • Ragnar Abrahamsson & Tyra Hermansson, fiol
   • 25.
    Fågelvalsen
    1'05
   • 26.
    Lybeckare efter Josef Pettersson i Tyfta
    1'13
   • 27.
    Polska efter Josef Pettersson i Tyfta
    0'57
   • 28.
    Engelska
    0'49
   • 29.
    Kapten Lindholms vals
    0'48
   • 30.
    Mazurka
    0'54
   • 31.
    Polka efter Helge Hansson
    1'07
  • Lars Jansson, fiol
   • 32.
    Polka efter Olof ”Bon-Olle” Larsson
    1'42
   • 33.
    Polska efter fadern
    1'06
   • 34.
    Polska efter Hål-Åsen
    1'09
   • 35.
    Skorsk
    1'18
  • Amandus Claesson, sång
   • 36.
    På våren 1900/sjömansvisa
    2'24
   • 37.
    Tre la la/välkomstrop för kuttrarna
    1'10
  • August Andersson, fiol
   • 38.
    Vals
    0'56
   • 39.
    Sexling
    1'10
  • Niklas Larsson, fiol
   • 40.
    Polska Musik: Göran Olsson-Föllinger Text: Göran Olsson-Föllinger
    2'00
   • 41.
    Vals
    1'38
  • Artur Lundberg, fiol
   • 42.
    Polska
    1'26
   • 43.
    Polska
    1'04
   • 44.
    Polska
    1'15
   • 45.
    Polska
    1'11
   • 46.
    Polska
    1'26
   • 47.
    Halling
    0'42
   • 48.
    Dyngemjölnarn, svenskvals
    1'08
   • 49.
    Polka efter Alfred på Hultet
    1'06
  • Hogdals spelmanslag, fiol
   • 50.
    Polka efter Alfred på Hultet
    2'10
 • Total speltid 64'48

Compact Disc // CAP 21543 // Musica Sveciae/Folk Music in Sweden // Folkmusik // Releasedatum: 1 januari, 1997