Lynx Ensemble – Baroque Tales

Lynx Ensemble: Netta Huebscher, Linnea Aall Campbell, Anna Gustavsson, Nora Matthies, Avinoam Shalev, Leonor Palazzo


På Caprice Records är vi mycket glada över att få presentera Lynx Ensemble och deras fantastiska debutalbum Baroque Tales – en fantasifull musikberättelse om den karakteristiska hälsingska folkmusikens ursprung i barockens europeiska dansmusik, och en produktion som tillkommit under det dramatiska ”pandemiåret” 2020 där kreativa lösningar och distansarbete resulterat i ett album vi inte hade kunnat vara mer stolta över!


Lynx Ensemble


Grunden till detta album med Lynx Ensemble är en musikalisk färd till Sveriges nordostliga landskap Hälsingland. Över hela Sverige har en betydande del av den instrumentala folkmusiken sina rötter i det kontinentala Europas dansmusik från 1700-talet – men i Hälsingland har detta musikaliska formspråk bevarats på ett alldeles särskilt sätt. Alla melodier som valts till det här albumet kommer från 1800-talets spelmän men sättet de komponerats på antyder en tydlig tillbakablick till århundradet före. De långa, asymmetriska fraserna och virtuosa passagerna som grundar sig i kraftfulla basgångar är alla karaktärsdrag i den s.k. ”galanta stilen”. Musik från Hälsingland påminner därför verkligen om en ”ojämn pärla”, vilket är ursprunget till ordet ”barock”.

Arrangemangen i det här programmet ämnar betona denna oefterhärmliga egenskap genom att applicera de kompositionstekniker som brukades på 1700-talet. Trots att dessa dansmelodier har dokumenterats utan något ackompanjemang, berättar det harmoniska innehållet om en möjlig baslinje. Denna bas får sedan sitt eget liv, och ur den uppenbarar sig en mångfald stämmor. Dessa kan i sin tur arrangeras i valfri struktur: i dialog eller unisont, i parallell eller motsatt rörelse, som en fri polyfonisk fantasi, med imitationer, eller i en kanon. Traditionella ackompanjemangstekniker såsom borduner, dubbelgrepp och parallella terser kan även de användas. Även om huvudmelodin ibland är fullständigt frånvarande så äventyras den aldrig. Avsikten var aldrig att återskapa en ”historiskt korrekt” framförandepraxis för svensk ”folk-barock”, utan snarare att frammana en fantasi där de redan glamorösa hälsingska melodierna kläs i guldtråd, så att de får skina i all sin prakt.

För att kunna åstadkomma detta så valdes en sättning med en blandning av traditionella svenska- och barockinstrument. En framstående generalbassektion bestående av cembalo (Avinoam Shalev) och barockcello (Nora Matthies) parades med tre diskantinstrument: fiol (Linnea Aall Campbell), nyckelharpa (Anna Gustavsson) och blockflöjter (Netta Huebscher). Kombinationen förde med sig ett samspel mellan olika musikaliska erfarenheter och spelstilar, som är själva essensen i Lynx Ensemble.

Netta Huebscher & Linnea Aall Campbell
Göteborg, maj 2020


Leonor Palazzo

Produktionen av detta album skedde mitt under Covid-19-pandemin år 2020, vilket hindrade Lynx Ensembels cellist Nora Matthies från att resa till Sverige för att delta i inspelningarna. Vi är djupt tacksamma till Leonor Palazzo, som med kort varsel gick in i projektet för att spela in alla cellostämmor på albumet. Omfattningen av hennes ovärderliga bidrag går långt utöver bara spelandet, och har verkligen berikat alla aspekter av vårt kreativa arbete och vision.

Inspelat och mastrat av Johannes Lundberg, 1-4 juni 2020 i Göteborg.
Grafisk utformning: Olsson-Ingers
Foto: Francis Löfvenholm
Exekutiv producent: Erik Hamrefors

Läs mer
Visa spårlista

  • 1.
   Prologue Musik: Traditional/Lynx Ensemble

  • 2.
   Schola Claverino Musik: Traditional/Lynx Ensemble

  • 3.
   Tallapolskan Musik: Traditional/Lynx Ensemble

  • 4.
   Gammal Bollnäspolska Musik: Traditional/Lynx Ensemble

  • 5.
   Schönning Musik: Traditional/Lynx Ensemble

  • 6.
   Snickar Erik Musik: Traditional/Lynx Ensemble

  • 7.
   Näversko Musik: Traditional/Lynx Ensemble

  • 8.
   Epilogue Musik: Traditional/Lynx Ensemble

 • Total speltid

CD säljs hos:

Stream och digital försäljning:

Köp och lyssna
CAP 21930 // Klassiskt/Folk // Releasedatum: 20 november, 2020