Golovinmusiken

Johan Helmich Roman

Johan Helmich Romans kanske mest kända verk, Drottningholmsmusiken, komponerades 1744 till ett kungligt bröllop, tonsättaren var då knappt femtio år. I yngre år hade han skrivit en liknande orkestersvit med dubbelt så många satser: den s.k. Golovinmusiken. Sviten förblev nästan okänd i 250 år. 1986 gav Caprice Records ut verket med Drottningholmsensemblen, spelande på tidstrogna instrument.

Golovinmusiken är en generös bukett av charmfulla och ungdomligt friska orkesterstycken, mestadels rätt korta. Den sammanfogades 1728 till en fest som anordnades av den ryske ambassadören Golovin i Stockholm, med anledning av den tolvårige tsar Peter II:s kröning i S:t Petersburg.

Sammanlagt innehåller Golovinmuisiken 45 satser. 24 av dem har valts ut för denna inspelning. För val av satser och instrumentation samt bearbetning och kommentarer svarar violinisten Lars Frydén, tonsättaren Sven-Erik Bäck och musikforskaren Ingmar Bengtsson. Inspelningen av Golovinmusiken har ägt rum i det palats där greve Golovin en gång hade sin fest, numera Frimurarordens stamhus i Stockholm.

Läs mer
Visa spårlista
  • The Golovin Music
   • 1.
    Mov. No.1 D major Musik: Johan Helmich Roman
    2'27
   • 2.
    Mov. No.2 D major
    2'26
   • 3.
    Mov. No.3 D minor
    2'20
   • 4.
    Mov. No.14 G major
    1'42
   • 5.
    Mov. No.44 G minor
    1'46
   • 6.
    Mov. No.28 G minor
    2'44
   • 7.
    Mov. No.19 F major
    1'51
   • 8.
    Mov. No.26 C minor
    2'35
   • 9.
    Mov. No.21 F major
    1'04
   • 10.
    Mov. No.22 B flat major
    1'32
   • 11.
    Mov. No.27 G minor
    2'22
   • 12.
    Mov. No.11 E minor
    1'52
   • 13.
    Mov. No.12 E minor
    1'07
   • 14.
    Mov. No.29/30/29
    2'46
   • 15.
    Mov. No.13 E minor
    2'35
   • 16.
    Mov. No.37 A minor
    1'16
   • 17.
    Mov. No.39 E minor
    0'59
   • 18.
    Mov. No.42/43/42
    2'46
   • 19.
    Mov. No.5 D major
    1'55
   • 20.
    Mov. No.9 A minor
    1'56
   • 21.
    Mov. No.10 A minor
    3'48
   • 22.
    Mov. No.7 A major
    4'27
  • Total speltid 50'16

  Digital // CAP 21325 // Klassiskt // Releasedatum: 1 januari, 1986