Father David and his Bach

The Passion of St Matthew conducted by David Åhlén

This is one of the most important musical documents reflecting the Bach culture in Sweden. The description of Johan Sebastian Bach as “the fifth evangelist” was coined by the Nobel Prizewinner , Archbishop Nathan Söderblom (1866–1931).

As late as the early 1920s, performances of Bachs sacred music took place only in the major cities in Sweden and with many year’s interval between performances. As a professor in Leipzig, Söderblom had formed the habit of attending the Bach concerts in St. Thomas Church, he therefore realised that Bach would need a church of his own if he was to spread his gospel in Sweden.

Archbishop Söderblom gave the task of performing the St Matthew Passion each Easter at Engelbrekt Chruch in Stockholm to David Åhlén (1885–1969), the cantor who had founded both a church choir and Musikaliska sällskapet, an oratrio choir. None of Åhlén’s contemporary church musicians was better suited to meet the spiritual, aesthetic and practical requirements of such a tradition.

This tradition  came to form the backbone of musical activities in the Engelbrekt church since 1923  onwards as well as it propagated the cultivation of Bach’s music in Sweden. After some 20 years other churches followed the example of  the Engelbrekt Church. The fact that the Passion music can be heard throughout the country is due to David Åhlén’s transformation of a damaging and inhibiting respect for the difficulties of the music into an inspirational and timely respect for Bach’s creative powers.

As a rule, selected parts of St-Matthew passion were broadcast direct from Engelbrekt Church, although in the 1950s taped recordings from the general rehearsal were used instead. Of David Åhléns last rehearsal in 1956, only the first part and end of the second were broadcast. Fortunately, his son, Åke Åhlén, worked at Swedish Radio and was able to prevent the tape from being demagnetised. Instead, it was filed away and forgotten.

Restoring the tape and transferring it onto two CDs was made possible by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, to the delight of those who grew up with the Engelbrekt tradition as well as to the general reflection that everything cultivated starts off as a seed. It now forms the eight volume in the Collector’s Classics series and is part of a planned major sound documentation on Swedish choirs between 1898–1950.

Read more
Show playlist
  • CD 1
   • Part one
    • 1.
     Dubbelkör: Kommen, döttrar../Koral: Guds rena..
    • 2.
     Evangelist: När Jesus dessa orden..
    • 3.
     Koral: O Jesus kär, vad har du väl förbrutit
    • 4.
     Evangelist: Då församlade sig../Kör: Ej på festen dock
    • 5.
     Alt-recitativ: O världens frälsning du
    • 6.
     Aria: Ångerns skam
    • 7.
     Evangelist: Då gick en utav de tolv
    • 8.
     Aria: Blöd, o blöd, du milda bröst!
    • 9.
     Evangelist: Men på den första sotebrödsdagen/Var, var, var vill du..
    • 10.
     Koral: Ja, jag är den, som svikit
    • 11.
     Då svarade han och sade: ”Den som med mig”
    • 12.
     Recitativ: Var tröst, min själ, o sörj ej mer
    • 13.
     Aria: Dig vill jag mitt hjärta giva
    • 14.
     Evangelist: Och sedan de sin lovsång sjungit hade
    • 15.
     Koral: O giv mig bland de sälla
    • 16.
     Evangelist: Men Petrus svarade och sade till honom
    • 17.
     Koral: Jag vill här hos dig bida
    • 18.
     Evangelist: Då kom Jesus med dem till den platsen
    • 19.
     Recitativ: O ve, han skälver, som om kraften svek
    • 20.
     Aria: Nu vill jag hos min Jesus vaka
    • 21.
     Evangelist: Och gick längre bort
    • 22.
     Recitativ: När för sin Fader fromt sig Frälsarn böjer
    • 23.
     Aria: Gärna vill jag allt fördraga
    • 24.
     Evangelist: Och han kom till sina lärjungar
    • 25.
     Koral: Vad min Gud vill
    • 26.
     Och han kom och fann dem åter sovande
    • 27.
     Duet: Så är min Jesus fängslad vorden
    • 28.
     Koral: O värld, begråt din synd
  • CD 2
   • Part two
    • 1.
     Aria: Ack, här är min Jesus ej!
    • 2.
     Evangelist: Men de som Jesus gripit hade
    • 3.
     Koral: Mig världen dömt av vrånghet full
    • 4.
     Evangelis, överstepräst: Och trots många falska vittnen
    • 5.
     Recitativ: Men Jesus teg
    • 6.
     Evangelist: Och den översteprästen svarade
    • 7.
     Då spottade de
    • 9.
     Men Petrus satt där ute - Men då begynte ha förbanna
    • 10.
     Aria: Förbarma dig
    • 11.
     Koral: Fjärran från min faders boning
    • 12.
     Evangelist, kör: Men om morgonen - Och han kastade silvermynten
    • 13.
     Aria: Giv mig Herren Jesus åter!
    • 14.
     Koral: Förtro din väg åt Herran
    • 15.
     Men om högtiden
    • 16.
     Koral: Hur blint det straff - Men landshövdingen sade
    • 17.
     Recitativ: Hans gärning hör
    • 18.
     Aria: Av kärlek vill han korset
    • 19.
     Evangelist, Kör, Pilatus: Då skriade de ännu mer
    • 20.
     Recitative: Han bunden står
    • 21.
     Aria: Kunna tårar, hur de rinna
    • 22.
     Evangelist, Kör: Då togo landshövdingens knektar
    • 23.
     Koral: O huvud, blodigt, sårat
    • 24.
     Evangelist: Och sedan de begabbat honom
    • 25.
     Recitativ: Ja, en gång skall i oss vårt kött
    • 26.
     Evangelist: Och när de kommo ...- Desslikes skymfade honom
    • 27.
     Recitativ: O Golgata, o smärtans Golgata!
    • 28.
     Och från den sjätte timmen
    • 29.
     Koral: När jag skall lämna världen
    • 30.
     Evangelist, Kör: Och skåden här, förhänget i templet
    • 31.
     Recitative: En afton var det Adam föll
    • 32.
     Evangelist, Kör, Pilatus: Och Josef tog hans kropp
    • 33.
     Recitativ: I stilla ro han somnat in
    • 34.
     Kör: Vid graven än vi stilla bida
 • Total playtime 78'38

Compact Disc // CAP 22025 // Collector’s Classics // Classical // Releasedate: 12 April, 2000