Fader David och hans Bach

Matteuspassionen dirigerad av David Åhlén

Volym 8 i Collector’s Classics-serien, den svenska Bach-odlingens viktigaste musikdokument. Talesättet att Johann Sebastian Bach är den ”femte evangelisten” myntades av ärkebiskopen och nobelpristagaren Nathan Söderblom (1866–1931).

Ännu i Början av 1920-talet framfördes Bachs stora kyrkomusikaliska verk enbart i storstäderna och med många års mellanrum. Som professor i Leipzig hade Söderblom gjort till vana att besöka Bachkonserterna i St. Thomas. Han insåg därför att vad Bach behövde för att kunna sprida sitt evangelium i Sverige, och givetvis på svenska, var en egen kyrka.

Ärkebiskop Söderblom gav uppdraget att framföra Matteuspassionen varje påsk till Engelbrektskyrkan, vars kantor David Åhlén (1885–1969) hade grundat såväl en kyrkokör som en stor oratoriekör, Musikaliska sällskapet. Ingen annan av samtidens kyrkomusiker kunde som Åhlén tillgodose både de andliga, estetiska och praktiska kraven på en sådan tradition.

Sedan 1923 har denna bildat ryggraden inte bara i den egna kyrkans musikverksamhet utan i all Bach-odling i Sverige. Efter ett tjugotal år började andra kyrkor följa Engelbrekts exempel. Att passionerna idag kan höras över hela landet beror på att David Åhlén förvandlade en skadlig och hämmande respekt inför notbildens svårigheter till en inspirerande och förlösande respekt inför Bachs skaparkraft.

I regel sändes endast valda delar från Engelbrekt i radio, till en början direkt men på 50-talet via bandupptagningar från generalrepetitionen. Av David Åhléns sista instudering påsken 1956 gavs blott första delen och slutet av andra. Lyckligtvis förhindrade hans son, radiomannen Åke Åhlén, att bandet avmagnetiserades. Istället arkiverades det och glömdes bort.

Tack vara Riksbankens jubileumsfond har inspelningen kunnat restaureras och göras tillgänglig på 2 cd, till glädje inte bara för dem som växte upp med traditionerna i Engelbrekt utan till allmän begrundan av sanningen att all odlings begynnelse är ett frö. Den bildar nu den åttonde volymen i serien Collctor’s Classics och utgör ena delen av en planerad större ljuddokumentation om Sveriges körer 1898–1950.

Läs mer
Visa spårlista
  • CD 1
   • Första avdelningen
    • 1.
     Dubbelkör: Kommen, döttrar../Koral: Guds rena..
    • 2.
     Evangelist: När Jesus dessa orden..
    • 3.
     Koral: O Jesus kär, vad har du väl förbrutit
    • 4.
     Evangelist: Då församlade sig../Kör: Ej på festen dock
    • 5.
     Alt-recitativ: O världens frälsning du
    • 6.
     Aria: Ångerns skam
    • 7.
     Evangelist: Då gick en utav de tolv
    • 8.
     Aria: Blöd, o blöd, du milda bröst!
    • 9.
     Evangelist: Men på den första sotebrödsdagen/Var, var, var vill du..
    • 10.
     Koral: Ja, jag är den, som svikit
    • 11.
     Då svarade han och sade: ”Den som med mig”
    • 12.
     Recitativ: Var tröst, min själ, o sörj ej mer
    • 13.
     Aria: Dig vill jag mitt hjärta giva
    • 14.
     Evangelist: Och sedan de sin lovsång sjungit hade
    • 15.
     Koral: O giv mig bland de sälla
    • 16.
     Evangelist: Men Petrus svarade och sade till honom
    • 17.
     Koral: Jag vill här hos dig bida
    • 18.
     Evangelist: Då kom Jesus med dem till den platsen
    • 19.
     Recitativ: O ve, han skälver, som om kraften svek
    • 20.
     Aria: Nu vill jag hos min Jesus vaka
    • 21.
     Evangelist: Och gick längre bort
    • 22.
     Recitativ: När för sin Fader fromt sig Frälsarn böjer
    • 23.
     Aria: Gärna vill jag allt fördraga
    • 24.
     Evangelist: Och han kom till sina lärjungar
    • 25.
     Koral: Vad min Gud vill
    • 26.
     Och han kom och fann dem åter sovande
    • 27.
     Duet: Så är min Jesus fängslad vorden
    • 28.
     Koral: O värld, begråt din synd
  • CD 2
   • Andra avdelningen
    • 1.
     Aria: Ack, här är min Jesus ej!
    • 2.
     Evangelist: Men de som Jesus gripit hade
    • 3.
     Koral: Mig världen dömt av vrånghet full
    • 4.
     Evangelis, överstepräst: Och trots många falska vittnen
    • 5.
     Recitativ: Men Jesus teg
    • 6.
     Evangelist: Och den översteprästen svarade
    • 7.
     Då spottade de
    • 9.
     Men Petrus satt där ute - Men då begynte ha förbanna
    • 10.
     Aria: Förbarma dig
    • 11.
     Koral: Fjärran från min faders boning
    • 12.
     Evangelist, kör: Men om morgonen - Och han kastade silvermynten
    • 13.
     Aria: Giv mig Herren Jesus åter!
    • 14.
     Koral: Förtro din väg åt Herran
    • 15.
     Men om högtiden
    • 16.
     Koral: Hur blint det straff - Men landshövdingen sade
    • 17.
     Recitativ: Hans gärning hör
    • 18.
     Aria: Av kärlek vill han korset
    • 19.
     Evangelist, Kör, Pilatus: Då skriade de ännu mer
    • 20.
     Recitative: Han bunden står
    • 21.
     Aria: Kunna tårar, hur de rinna
    • 22.
     Evangelist, Kör: Då togo landshövdingens knektar
    • 23.
     Koral: O huvud, blodigt, sårat
    • 24.
     Evangelist: Och sedan de begabbat honom
    • 25.
     Recitativ: Ja, en gång skall i oss vårt kött
    • 26.
     Evangelist: Och när de kommo ...- Desslikes skymfade honom
    • 27.
     Recitativ: O Golgata, o smärtans Golgata!
    • 28.
     Och från den sjätte timmen
    • 29.
     Koral: När jag skall lämna världen
    • 30.
     Evangelist, Kör: Och skåden här, förhänget i templet
    • 31.
     Recitative: En afton var det Adam föll
    • 32.
     Evangelist, Kör, Pilatus: Och Josef tog hans kropp
    • 33.
     Recitativ: I stilla ro han somnat in
    • 34.
     Kör: Vid graven än vi stilla bida
 • Total speltid 78'38

Compact Disc // CAP 22025 // Collector’s Classics // Klassiskt // Releasedatum: 17 april, 2000