Clavierists at the Organ in 18th Century Sweden – Releasekonsert & föreläsning


Denna konsert, och albumutgivningen den firar, är ett modernt porträtt av musiken som svenska klaverspelare kan ha tagit till orgeln under senare hälften av 1700-talet. Eftersom knappast någon svensk musik från den tiden var uteslutande skriven för orgel måste vi förlita oss på historiska källor för att få en känsla av de musikaliska möjligheterna som fanns. Urvalet som erbjuds här är till stor del ett rekonstruktionsverk, och förutom den korta satsen av Roman har ingen av denna repertoar spelats in på orgeln tidigare.Orgeln i Dala-Husby är Sveriges näst största bevarade orgel från 1700-talet, efter det berömda Cahman-orgeln vid Leufsta Bruk. Den färdigställdes 1783 och byggdes av kyrkans egen organist, Nicolas Söderström (1730–1810). Som tidigare lärling till de framstående orgelbyggarna Gren & Strahle i Stockholm hade Söderström fått ett kungligt privilegium att bygga sina egna instrument. Kanske förklarar hans personliga investering i projektet varför Husby-orgeln är så ovanligt mäktig för en landsortskyrka. Orgeln drogs tillbaka från tjänst 1936, men bevarades och kunde återställas och återinsättas i tjänst år 2011. Söderströms tekniska lösningar var ibland idiosynkratiska, något som påverkar tangenternas känslighet såväl som luftsystemet och pipornas klang. Ändå gör kombinationen av ett klassiskt plenum, distinkta flöjtstämmor och empfindsam för-romantiska solostämmor också Husby-orgeln till ett av de viktigaste orgelverken från Sveriges gustavianska era. Dessutom gör avsaknaden av en oberoende pedaldivision det till en idealiskt orgel för att återskapa klaverspelarnas metoder: att komplettera musik skriven för händerna med flexibel användning av fötterna.

Filmat i Husby kyrka i Dala-Husby, 26 september 2020.
Organist: Jonas Lundblad
Föreläsare: Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap
Presentatör: Marie Wisén, Caprice Records
Registranter: Terhi Aho & Lennart Bengts

Läs mer

Visa spårlista

  • 1.
   From Bilägers Musiquen (Drottningholm Music): I. Allegro con spirito Musik: Johan Helmich Roman/Bedřich Janáček (arr)

  • 2.
   Keyboard Concerto in D Major, Op. 3, No. 2: I. Allegro Musik: Johann Agrell/Martin Weyer (arr)

  • 3.
   Keyboard Concerto in D Major, Op. 3, No. 2: II. Andante Musik: Johann Agrell/Martin Weyer (arr)

  • 4.
   Keyboard Concerto in D Major, Op. 3, No. 2: III. Allegro Musik: Johann Agrell/Martin Weyer (arr)

  • 5.
   From Six Fugues for Organ or Harpsichord: No. 2 in D Major Musik: Hinrich Philip Johnsen

  • 6.
   From Six Fugues for Organ or Harpsichord: No. 3 in E-Flat Major Musik: Hinrich Philip Johnsen

  • 7.
   From Six Fugues for Organ or Harpsichord: No. 4 in G Major Musik: Hinrich Philip Johnsen

  • 8.
   Sonata in A minor for Glass Harmonica: Adagio - Moderato Musik: Johann Gottlieb Naumann

  • 9.
   Rondo in G Major Musik: Peter Askergren

  • 10.
   Five Chorale Preludes: No. 1 in D Major: Andante Musik: Joseph Martin Kraus

  • 11.
   Five Chorale Preludes: No. 2 in A Minor: Moderato Musik: Joseph Martin Kraus

  • 12.
   Five Chorale Preludes: No. 4 in C Major: Moderato Musik: Joseph Martin Kraus

  • 13.
   From 32 Preludes for the Organ or Pianoforte: No. 7 in D Minor: Adagio Musik: Georg Joseph Vogler

  • 14.
   Overture to Gustaf Adolf & Ebba Brahe (exclusive for this concert) Musik: Georg Joseph Vogler

 • Total speltid

CAP 90008 // Klassiskt // Releasedatum: 19 oktober, 2020