Frida Hyvönen. Foto: Stefan Schmidt/Flickr (CC)

20 tonsatta dikter

Vad har Edith Södergran, Gustaf Fröding, Harriet Löwenhjelm, Dan Andersson, Karin Boye, Nils Ferlin, Sonja Åkesson, Pär Lagerkvist, Kristina Lugn och Tomas Tranströmer gemensamt? Deras dikter finns med på veckans spellista! Ett par omstridda goggles och en lyckokatt som spinner. En källarvåning i grannkommunen och en som är lycklig för ingenting. Veckans spellista består av […]

Don Cherry i Bucky Dome 1971. Foto: Erik Cornelius/Moderna Museet

Toner från tältet

Från Neneh Cherry till John Cage. Mellan den 17 maj och den 2 september fylls kupoltältet Bucky Dome utanför Moderna Museet i Stockholm av musik och konst. Veckans spellista har hämtat inspiration från det späckade programmet. Bucky Dome var ett kombinerat musik-, konst-, design- och arkitekturprojekt som intog trädgården utanför Moderna Museet sommaren 1971. 41 år senare […]

Orkester på scen – utan dirigent. Foto: Andreas Lea/Flickr (CC)

Kvinnor upp på pulten

KUPP! – Kvinnor upp på pulten! vill se en jämnare könsfördelning inom dirigentyrket. Med jämställdhetsstöd från Musikverket ska föreningen ge sig ut på turné till alla professionella orkestrar i Sverige och bygga upp ett nätverk för kvinnliga dirigenter.

Vill få fler att greppa mikrofonen. Foto: JF Sebastian/Flickr (CC)

Systrarna – fas 1

Musik Gävleborg startar ett singer/songwriter-projekt för unga kvinnor som är på väg att ta steget ut i musiklivet. Unga musiker, artister, skivbolagsdirektörer, ljudtekniker med flera ska få stöd och vägledning av äldre kolleger i branschen.

Makten över musiken.

Makten över musiken

Musikföreningen Fritz’s Corner vill hjälpa unga kvinnor att ta makten över musiken. Målet är fler kvinnor på de kreativa posterna i musikbranschen.

Foto: Miki Anagrius

Ta Plats!

Mentorprogrammet Ta Plats riktar sig till kvinnor som är på väg att ta klivet in i musiklivet. Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD, driver jämställdhetsprojektet Ta Plats. Mentorprogrammet ska stödja och coacha kvinnor på väg in i musiklivet inom folk- och världsmusik och dans. Etablerade och erfarna mentorer från musikbranschen ska hjälpa yngre kolleger att ta […]

Nio jämställdhetsprojekt 2012

Från kvinnors makt över musiken till motverkande av genusfällor på kulturskolorna. Nio projekt får dela på nära 2,4 miljoner kronor i jämställdhetsstöd. Sammanlagt 2 391 400 kronor betalas ut i jämställdhetsstöd till nio projekt som på olika sätt verkar för ett jämställt musikliv. Fler kvinnor på toppen Två av projekten syftar till fler kvinnor i chefsposition i […]

Arctic Youth Jazz Orchestra. Foto: Anders Malm

Jämställt musikliv i Norrbotten

Hur kan jämställdheten inom musiklivet i Norrbotten öka? Norrbottensmusiken och Norrbottens läns landstings projekt Förstudie av strukturernas betydelse för ett jämställt musikliv i Norrbotten och dess påverkan på det fria musiklivet ska synliggöra befintliga strukturer och nätverk.

Foto: Pj_in_oz/Flickr (CC)

En smak av Popkollo

Popkollo vill skapa lokala mötesplatser för unga musikintresserade tjejer på platser där verksamheten inte finns i dag. Personer, föreningar, kultursekreterare, studieförbund och andra potentiella arrangörer ska erbjudas en subventionerad och nedkortad variant av Popkollo.

Samlingarna finns på Musik- och teaterbiblioteket. Foto: Miki Anagrius

En borttappad repertoar

Kungl. Musikaliska Akademien ger sig ut på jakt efter en borttappad repertoar. Deras jämställdhetsprojekt syftar till att lyfta fram verk skrivna av kvinnliga tonsättare och till att restaurera noterna för att göra dem spelbara för dagens orkestrar.