Rhymes & Lullabies

Various Artists

On this CD are assembled over 100 popular songs and nursery rhymes for generations sung to children in Sweden to lull them to sleep, to comfort and amuse them.

The songs are field recordings made from the 1940s and onward by The Swedish Centre for Folk Song and Folk Music Research and The Swedish Radio Broadcasting Corporation.
Read more
Show playlist
  • 1.
   Ro, ro till fiskeskär mfl.
   2'10
  • 2.
   Skatan sitter på lagårdstaket mfl.
   1'21
  • 3.
   Det lille barne har Anders gjort/Kråka satt på en.
   1'05
  • 4.
   Bonden han kom i lunk i lufs mfl.
   1'35
  • 5.
   Lillgubben på tallbacken mfl.
   1'05
  • 6.
   Sullan lullan lite bar' stor i röva som e kvar'
   0'35
  • 7.
   Stackar den som liten ä mfl.
   1'10
  • 8.
   Tusslullerilull kok storgryta full/Kråka sitter på
   0'35
  • 9.
   Ro ro till fiskeskär mfl.
   1'03
  • 10.
   Getlycka å lappsöcka mfl.
   1'00
  • 11.
   Gubben å gumman skulle gå i vall mfl.
   2'40
  • 12.
   Förste juledag Sankte Mårten mig gav
   4'55
  • 13.
   Hej opp i kongeri Olle gutten min
   1'20
  • 14.
   Hej opp i kongeri Olle gutten min
   0'50
  • 15.
   Ro ro till fiskeskär/By by barna, katten...
   0'35
  • 16.
   Stamp att hästa
   0'20
  • 17.
   Jag satte mej i min hussarelåg
   1'30
  • 18.
   Å katten å killingen mfl.
   0'50
  • 19.
   Ekorn gick på ängen å slog mfl.
   1'25
  • 20.
   O dio dioliolio skvittkärriri
   0'25
  • 21.
   Ett två tre fyra, min häst gick ner i myra mfl.
   1'40
  • 22.
   Uppå ett berg växte upp en tall
   1'52
  • 23.
   Opp opp kullemack mfl.
   1'30
  • 24.
   Måndag tisdag kom jag visst mfl.
   3'10
  • 25.
   Högt i ett träd en kråka/Godda herr magister
   3'45
  • 26.
   Jag gick mig i lambalunden in mfl.
   0'57
  • 27.
   Det var en gammal kärring/Luntilua
   1'45
  • 28.
   Vyss läilä lull kok gröitu bra full/ Vyss vyss...
   0'38
  • 29.
   Tulli tuova
   0'50
  • 30.
   När rågen blir mogen
   0'45
  • 31.
   Tussan lulla ligger i horne mfl.
   3'30
  • 32.
   Sov i ro mitt lille barn mfl.
   2'15
 • Total playtime 56'20

Compact Disc // CAP 21477 // Musica Sveciae/Folk Music in Sweden // Folk music // Releasedate: 1 January, 1995