Folk Tunes from Rättvik, Boda & Bingsjö

Various Artists

This CD was eagerly expected by all friends of Swedish folk music. The tunes from Rättvik, Boda and Bingsjö have a variety without equivalent in Swedish folk music. You can listen to a long row of famous musicians, 92 tunes in all, among which many are “classical” in Swedish folk fiddling tradition.

The CD edition is based on three LPs issued by The Swedish Radio Corporation in the 1970s to which has been added formerly unpublished material from the Radio archives. Most of the tunes were recorded between 1947 and 1983, by Radio man and musicologist Matts Arnberg. The recordings were later transferred to CD with the help of modern day technology. This is probably the highlight of the Musica Sveciae series” Folk Music in Sweden”.
Read more
Show playlist
  • CD 1
   • Blank Kalle, fiol
    • 1.
     Brudmarsch efter far
     2'13
    • 2.
     Polska efter Sjöns far, Blecket
     1'04
    • 3.
     Polska
     0'45
    • 4.
     Bröllopspolska
     0'50
    • 5.
     Gånglåt
     1'20
    • 6.
     Sarkofagmarschen
     1'10
    • 7.
     Polska
     0'48
    • 8.
     Polska
     1'48
    • 9.
     Polska efter morbror Blank Hans
    • 10.
     Polska efter mormor
     0'58
    • 11.
     Polska efter Ris Kersti, Blecket
     1'00
    • 12.
     Orsbergs Kerstis polska
     0'53
   • Blank Anders, fiol
    • 13.
     Polska efter mor
     1'22
    • 14.
     Polska efter mor
     2'13
    • 15.
     Vismelodi
     1'10
    • 16.
     Polska efter morbror Blank Hans
     1'10
    • 17.
     Danspolska från blecket efter Erik Sten
     2'38
    • 18.
     Polska efter Ris Kersti, Blecket
     0'47
   • Petters Erik, fiol
    • 19.
     Steklåt efter morfar
     1'00
    • 20.
     Polska efter morfar
     1'25
    • 21.
     Polska efter morfar
     2'07
    • 22.
     Vispolska efter morfar
     1'15
    • 23.
     Polska efter farbror
     1'32
    • 24.
     Polska efter Karls Anders i Backa
     1'38
    • 25.
     Polska efter morfar
     1'25
    • 26.
     Polska efter morfar
     2'18
    • 27.
     Vispolska efter morfar
     1'15
    • 28.
     Polska efter Åman Jon i Östbjörka
     1'56
    • 29.
     Polska
     1'07
    • 30.
     Polska efter Ris Kersti, Blecket
     1'05
    • 31.
     Orbergs Kerstis polska efter Bens far
     1'15
    • 32.
     Olles polska efter Höök Olof Andersson
     1'45
   • Röjås Erik Andersson d.ä., fiol
    • 33.
     Klabblåten, polska
     1'22
   • Röjås Erik d.ä. & Röjås Jonas, fioler
    • 34.
     Polska från Boda
     1'44
   • Kerstin Nord, sång
    • 35.
     Morski dä´ pojkar, polsktrall
     0'17
   • Röjås Erik d.y. & Lövås Olle, fioler
    • 36.
     Morski dä´ pojkar, polska
     1'26
   • Kerstin Nord, sång
    • 37.
     Ingêst e´ re, polsktrall
     0'20
   • Röjås Erik d.y & Lövås Olle, fioler
    • 38.
     Ingêst e´ re, polska
     1'05
   • Finn Jonas Jonsson, sång
    • 39.
     Tre strömmingar å ena kaku brö, polsktrall
     1'00
   • Röjås Erik d.y., fiol
    • 40.
     Tre strömmingar å ena kaku brö, polska
     1'32
    • 41.
     Polska efter Jannes Hans Mattsson
     1'14
   • Nygårds Kersti, sång
    • 42.
     Jag ser på dina ögon
     1'53
   • Röjås Jonas & Påhl Olle, fioler
    • 43.
     Jag ser på dina ögon, polska
     1'25
    • 44.
     Je skull fôll ut å fria i natt, polska
     1'07
    • 45.
     Jerk vånn, polska
     1'04
   • Röjås Jonas, fiol & Hans Röjås, cittra
    • 46.
     Jässpôspolska från Boda
     0'53
   • Röjås Jonas, fiol
    • 47.
     Fars lilla polska
     0'36
    • 48.
     Polska efter Köpman
     1'33
   • Göras Anders & Göras Leif, fioler
    • 49.
     Polska efter Göras Per
     1'23
    • 50.
     Polska efter Göras Per
     1'38
    • 51.
     Polska efter Göras Olof
     1'23
    • 52.
     Polska efter Lassas Hans
     1'29
    • 53.
     Stormyrpolskan efter Fröjd Olle
     1'28
    • 54.
     Vals efer Jälk Anders i Backa
     2'15
  • CD 2
   • Pers Erik & Pers Hans, fioler
    • 1.
     Polska efter Pers Olle
     1'50
    • 2.
     Polska efter Pers Olle
     2'02
    • 3.
     Polska efter Pers Olle
     1'43
    • 4.
     Polska efter Pers Olle
     1'55
    • 5.
     Polska efter Pers Olle
     1'50
    • 6.
     Som förr, polska av Pers Erik
     1'48
    • 7.
     Låt till Far av Pers Erik
     1'48
   • Påhl Olle, fiol
    • 8.
     Mass Hans låten efter Pers Erik
     1'19
    • 9.
     Polska efter Pers Olle
     1'40
    • 10.
     Polska efter Pers Olle
     1'25
    • 11.
     Vals efter Pers Olle
     1'42
    • 12.
     Påhl Olles klocka, polska efter far
     1'25
    • 13.
     Polska efter Lassas Hans
     1'27
    • 14.
     Polska efter Lassas Hans
     1'10
    • 15.
     Polska efter Lassas Hans
     2'11
    • 16.
     Polska efter Lassas Hans
     1'24
    • 17.
     Polska efter Lisa Furubom
     1'28
    • 18.
     Brudmarsch efter Mass Hans
     2'13
    • 19.
     Polska av Säbb Jon
     1'53
    • 20.
     Rättvikarnas gånglåt
     2'58
   • Päckos Helmer, fiol
    • 21.
     Slunk Jerks polska efter Pekkos Olle
     1'38
    • 22.
     Polska efter Pekkos Per
     2'44
    • 23.
     Polska efter Pekkos Olle
     2'36
    • 24.
     Pekkos Pers brudmarsch efter Pekkos Olle
     3'40
   • Pekkos Gustaf, fiol
    • 25.
     Polska efter Pekkos Per
     1'40
    • 26.
     Polska efter Pekkos Per, ”Rullpolskan”
     1'58
    • 27.
     Polska efter Pekkos Per, ”Hjortingens polska”
     1'53
    • 28.
     Polska efter Pekkos Per
     2'18
    • 29.
     Polska efter Pekkos Per
     1'52
    • 30.
     Polska efter Junkas Jonas
     1'33
    • 31.
     Polska efter Pekkos Per, ”Gråtlåten”
     2'09
   • Nils Agenmark, fiol
    • 32.
     Skänklåt efter Pekkos Per
     2'04
    • 33.
     Polska efter Pekkos Per
     2'34
    • 34.
     Kringlek efter Hjort Anders
     0'48
    • 35.
     Långdans efter Hjort Anders
     2'02
    • 36.
     Polska efter Pekkos Per
     2'27
    • 37.
     Målargubbens polska efter Hjort Anders
     1'42
    • 38.
     Vallåt efter Hjort Anders mor + polska
     1'30
   • Total playtime 151'50

   Compact Disc // CAP 22044 // Musica Sveciae/Folk Music in Sweden // Folk music // Releasedate: 1 January, 1996